Videoprezentace 44. ročníku SOČ

Na jednom místě vám přinášíme všechny videoprezentace soutěžících ze 44. celostátní přehlídky SOČ, která se koná 10.-12.6.2022 v Kutné Hoře.


1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie
5. Geologie a geografie
6. Zdravotnictví
7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
8. Ochrana a tvorba životního prostředí
9. Strojírenství, hutnictví a doprava
10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. Ekonomika a řízení
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. Historie
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. Informatika