3. Chemie (CP44)

Název práce: Vyhledávání potenciálních lektinů ve smrži obecném
Autor/ka/ři: Vojtěch Juza

https://youtu.be/LdJ2W0gWjD0

Název práce: Využití chromatografických metod pro analýzu polyfenolických látek v rostlinném materiálu
Autor/ka/ři: David Vychodil

https://youtu.be/E4rUJi0RTRI

Název práce: Syntéza polycyklických sloučenin obsahujících kvartérní uhlíková centra
Autor/ka/ři: Anežka Luňáčková

https://youtu.be/aBDGy1KSrTk

Název práce: Syntéza derivátů furopyridinu jako nových inhibitorů ALK kináz
Autor/ka/ři: Karolína Zemene

https://www.youtube.com/watch?v=vUTx0K8k0qs

Název práce: Využití mikrofluidiky při ochraně životního prostředí pomocí metabolického inženýrství
Autor/ka/ři: Lukáš Drdla

https://youtu.be/GYUajoMnPa8

Název práce: Jodometrické stanovení vitaminu C v potravinách denní spotřeby
Autor/ka/ři: Adam Kučera

https://youtu.be/7g9fRPzPlxY

Název práce: Substituce luminiscenčních boranů areny
Autor/ka/ři: Matyáš Novotný

https://www.youtube.com/watch?v=EalaASmJvns

Název práce: Chemie na stopě zločinu
Autor/ka/ři: Phuong Uyen Le

https://www.youtube.com/watch?v=QDDwO_0JxUA

Název práce: Příprava prekurzorů makrocyklických analogů pepstatinu A
Autor/ka/ři: Pavel Říkovský

https://youtu.be/XKoDhad8VtQ

Název práce: Molekulární gastronomie
Autor/ka/ři: Aneta Večerková

https://youtu.be/1VMWvtU0YRA

Název práce: Molekulové modelování katalyzátoru redukujícího oxid uhličitý
Autor/ka/ři: Tomáš Heger

https://youtu.be/BlMpB0JnTjk

Název práce: Posouzení využitelnosti predikovaných 3D struktur proteinů pro nalezení fosforylačních míst
Autor/ka/ři: Vendula Milotová

https://youtu.be/C5bqxjYcmPQ

Název práce: Role různých reakčních uspořádání, prekurzorů a redukčních činidel v syntéze nanočástic CuNi
Autor/ka/ři: Michala Marečková

https://youtu.be/9kTJOPK143s

Název práce: Exprese, purifikace a bionformatická analýza serinové proteázy S01.A55 z larev bzučivky zelené
Autor/ka/ři: Theodor Kutý

https://youtu.be/GGcDPehyaAc

Název práce: Enzymy Nudt2, Nudt6 a Nudt7 a jejich možná aplikace na Ap4Acapped RNA
Autor/ka/ři: Daniel Myšák

https://youtu.be/75MCD9HtGoU

Název práce: Příprava nových potenciálních inhibitorů kináz ovlivňujících buněčné dělení
Autor/ka/ři: Michaela Kolářová

https://youtu.be/xzR6BN6uEAA