Aktuální ročník

Pokud soutěž ještě neznáte, podívejte se na krátké video, které vám ji představí.

Pokud chcete spolupracovat s nadanými středoškolskými studenty a nabídnout jim své odborné vedení, kontaktujte prosím nejbližšího krajského koordinátora.

Nabídka témat a konzultantů pro 45. ročník SOČ

SOČ spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd i průmyslovými podniky. Podívejte se, jaká témata pro SOČkaře tyto instituce vypisují. Kromě témat či tematických okruhů nabízejí i pomoc konzultantů.

Harmonogram 45. ročníku SOČ (školní rok 2022/2023)

Školní přehlídky SOČ: únor – březen 2023
Okresní přehlídky SOČ: březen – duben 2023
Krajské přehlídky SOČ: duben – 14. květen 2023
Celostátní přehlídka SOČ: 16.-18. červen 2023, Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni

Potřebujete pomoci

Základní informace o soutěži SOČ, formálních náležitostech práce a průběhu obhajob najdete na webu SOČ. Podrobnosti týkající se konkrétního ročníku pak hledejte v oficiálních propozicích, které pro každý ročník vydává garant SOČ – NPI. Propozice pro ročník 2022/23

Plakát pro 45. ročník (verze A4, verze A3)

Přihláška pro aktuální 45. ročník SOČ bude otevřena od 1. ledna 2023!

Přihlášku naleznete na adrese www.soc.cz/prihlaska. Pokud si s přihláškou nevíte rady, podívejte se na návod pro soutěžící a návod pro organizátory

Povinnou součástí přihlášky je odkaz na video s prezentací práce. Postupujte podle následujícího návodu:
1. Připravte si prezentaci

2. Natočte video s prezentací podle návodu

3. Toto video nahrajte na YouTube.com podle postupu

4. Odkaz (link) na toto video zapište do elektronické přihlášky v sekci Videoprezentace

5. Šablona pro prezentaci

Věnujte prosím pozornost Kodexu účastníka SOČ, ve kterém jsou uvedena pravidla pro účast v soutěži. Jeho dodržování stvrzujete podpisem na tištěné přihlášce.

Informace pro soutěžící k 45. celostátní přehlídce SOČ online najdete na videu.

Zejména metodické materiály pro učitele, konzultanty, organizátory a porotce pak najdete v publikaci Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ. I u této knihy platí, že pokud ji nemáte k dispozici v papírové podobě, můžete si ji snadno stáhnout zdarma ve formátu PDF tím, že kliknete na její obálku.

publikace

Nejúspěšnější práce jednotlivých ročníků najdete v Archivu SOČ.