Aktuální ročník

Soutěže zajišťované NPI ČR ve školním roce 2020/21

V souvislosti s epidemiologickými preventivními opatřeními ve školství nevyhlásilo MŠMT prozatím soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021. V současné době probíhá jednání s MŠMT, které rozhodne, jak budou soutěže v roce 2020/2021 probíhat a v návaznosti na to budou následovat další kroky.

NPI ČR, který zajišťuje ústřední kola 12 soutěží MŠMT, je připraven v případě potřeby realizovat většinu soutěží distančně. Průběžně Vás budeme informovat.

 

Záštitu nad 42. ročníkem převzala předsedkyně Akademie věd ČR, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Harmonogram 42. ročníku SOČ online (školní rok 2019/2020)

Školní a okresní přehlídky SOČ: březen-duben 2020 – podle propozic vaší školy a kraje
Krajské přehlídky SOČ: duben–do 15. května 2020 – termíny a kontakty
Celostátní přehlídka SOČ: 13.-14. června 2020 

Celostátní přehlídka: výsledková listina

Přehledy výsledků podle krajů

Informace pro soutěžící k 42. celostátní přehlídce SOČ online najdete zde a na videu  https://youtu.be/Q1ONCu0dJf0

Výsledky licitace 2020 naleznete zde

Informační brožuru SOČ 2020 naleznete zde

Všechna kola proběhnou on-line. Přesné termíny stanovuje kraj. Podrobné pokyny zde.

Krajské přehlídky se budou konat ve všech krajích:

Praha – výsledky KK
Jihomoravský – výsledky KK
Ústecký –výsledky kraje
Středočeský – výsledky KK
Vysočina – výsledky KK
Olomoucký – výsledky KK
Zlínský – výsledky KK
Jihočeský – výsledky KK
Královéhradecký – výsledky KK
Plzeňský – výsledky KK
Karlovarský
Liberecký –výsledky KK
Pardubický v součinnosti s Ústřední komisí – výsledky KK
Moravskoslezský – výsledky KK

Potřebujete pomoci?

 

Základní informace o soutěži SOČ, formálních náležitostech práce a průběhu obhajob najdete v tzv. brožuře SOČ, kterou pro každý ročník soutěže vydává její garant, Národní institut pro další vzdělávání MŠMT vždy na začátku školního roku. Brožura je zdarma rozesílána do středních škol prostřednictvím krajských koordinátorů SOČ. Pokud se k vám nedostala v tištěné podobě, můžete si ji stáhnout zdarma ve formátu PDF kliknutím na obálku. K dispozici je rovněž plakát SOČ.

publikace

Zejména metodické materiály pro učitele, konzultanty, organizátory a porotce pak najdete v publikaci Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ. I u této knihy platí, že pokud ji nemáte k dispozici v papírové podobě, můžete si ji snadno stáhnout zdarma ve formátu PDF tím, že kliknete na její obálku.

Nabídka témat a konzultantů pro 43. ročník SOČ

SOČ spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd i průmyslovými podniky. Podívejte se, jaká témata pro SOČkaře tyto instituce vypisují. Kromě témat či tematických okruhů nabízejí i pomoc konzultantů.

Pokud chcete spolupracovat s nadanými středoškolskými studenty a nabídnout jim své odborné vedení, kontaktujte prosím nejbližšího krajského koordinátora.

Přihláška pro aktuální 42. ročník SOČ je otevřena! Můžete se začít přihlašovat!

Přihlášku naleznete na adrese www.soc.cz/prihlaska. Pokud si s přihláškou nevíte rady, podívejte se na návod pro soutěžící a návod pro organizátory

Věnujte prosím pozornost Kodexu účastníka SOČ, ve kterém jsou uvedena pravidla pro účast v soutěži. Jeho dodržování stvrzujete podpisem na tištěné přihlášce.

Celostátní přehlídka 41. ročníku SOČ – červen 2019

Místo a datum konání: 15.-16. června 2019, Mendelovo gymnázium, Opava, Komenského 397/5, 746 01 Opava
Web hostitelské školy: www.mgo.opava.cz
Program 41. celostátní přehlídky: www.mgo.opava.cz
Výsledky licitace: zde
Informační brožura včetně seznamu porotců: zde

Výsledky 41. ročníku SOČ

Okresní přehlídky: –
Krajské přehlídky: Praha Středočeský Jihočeský Karlovarský Plzeňský Ústecký Vysočina Jihomoravský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Zlínský

Celostátní přehlídka: výsledková listina

Hodnocení celostátní přehlídky SOČ v Opavě  zde

Nejúspěšnější práce jednotlivých ročníků najdete v Archivu SOČ.