Aktuální ročník

Předsedkyně Akademie věd ČR, v. v. i. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. udělila záštitu 44. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti. Ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. RNDr. Michael Prouza, Ph.D. převzal záštitu nad oborem 02 – Fyzika. Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. a děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Kalenda, CSc udělili záštitu oboru 03 – Chemie. Ředitel Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. MUDr. Jan Kopecký, DrSc. převzal záštitu nad oborem 06 – Zdravotnictví. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. převzal záštitu nad oborem 13 – Ekonomika a řízení.

Pokud soutěž ještě neznáte, podívejte se na krátké video, které vám ji představí.

Pokud chcete spolupracovat s nadanými středoškolskými studenty a nabídnout jim své odborné vedení, kontaktujte prosím nejbližšího krajského koordinátora.

Nabídka témat a konzultantů pro 44. ročník SOČ

SOČ spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd i průmyslovými podniky. Podívejte se, jaká témata pro SOČkaře tyto instituce vypisují. Kromě témat či tematických okruhů nabízejí i pomoc konzultantů.

Harmonogram 44. ročníku SOČ (školní rok 2021/2022)

Školní přehlídky SOČ: únor – březen 2022
Okresní přehlídky SOČ: březen – duben 2022
Krajské přehlídky SOČ: duben – 13. květen 2022
Celostátní přehlídka SOČ: 10.-12. červen 2022, Gymnázium J. Ortena, Kutná Hora: pokyny

Potřebujete pomoci


Plakát ke stažení: A4 A3

Základní informace o soutěži SOČ, formálních náležitostech práce a průběhu obhajob najdete na webu SOČ. Podrobnosti týkající se konkrétního ročníku pak hledejte v oficiálních propozicích, které pro každý ročník vydává garant SOČ – NPI. Propozice pro ročník 2021/22 stáhnete zde.

Přihláška pro aktuální 44. ročník SOČ bude otevřena od 1. ledna 2022!

Přihlášku naleznete na adrese www.soc.cz/prihlaska. Pokud si s přihláškou nevíte rady, podívejte se na návod pro soutěžící a návod pro organizátory

Povinnou součástí přihlášky je odkaz na video s prezentací práce. Postupujte podle následujícího návodu:
1. Připravte si prezentaci

2. Natočte video s prezentací podle návodu

3. Toto video nahrajte na YouTube.com podle postupu

4. Odkaz (link) na toto video zapište do elektronické přihlášky v sekci Videoprezentace

5. Šablona pro prezentaci

Věnujte prosím pozornost Kodexu účastníka SOČ, ve kterém jsou uvedena pravidla pro účast v soutěži. Jeho dodržování stvrzujete podpisem na tištěné přihlášce.

Informace pro soutěžící k 44. celostátní přehlídce SOČ online najdete na videu.

Zejména metodické materiály pro učitele, konzultanty, organizátory a porotce pak najdete v publikaci Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ. I u této knihy platí, že pokud ji nemáte k dispozici v papírové podobě, můžete si ji snadno stáhnout zdarma ve formátu PDF tím, že kliknete na její obálku.

publikace

Nejúspěšnější práce jednotlivých ročníků najdete v Archivu SOČ.