Aktuální ročník

Školní přehlídky SOČ: únor – březen 2024
Okresní přehlídky SOČ: březen – duben 2024
Krajské přehlídky SOČ: duben – 13. květen 2024
Celostátní přehlídka SOČ: 21. – 23. červen 2024, SPŠ Elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

Jaký byl minulý ročník SOČky?

Přihláška pro aktuální 46. ročník SOČ byla otevřena v lednu 2024

Propozice pro aktuální ročník 2023/24

Základní informace o soutěži SOČ, formálních náležitostech práce a průběhu obhajob najdete na webu SOČ v sekci Jak na SOČ. Podrobnosti týkající se konkrétního ročníku pak hledejte v oficiálních propozicích, které pro každý ročník vydává garant Celostátní přehlídky NPI ČR.

SOČ spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd i průmyslovými podniky. Podívejte se, jaká témata pro SOČkaře tyto instituce vypisují. Kromě témat či tematických okruhů nabízejí i pomoc konzultantů. Pokud chcete spolupracovat s nadanými středoškolskými studenty a nabídnout jim své odborné vedení, kontaktujte prosím nejbližšího krajského koordinátora.

Školní přehlídky

O způsobu a termínu konání rozhoduje každá škola. Probíhají obvykle v únoru a březnu daného roku. U postupujících prací musí škola potvrdit elektronickou přihlášku a dodržet všechny termíny a pokyny stanovené garanty okresních přehlídek. Veškeré informace o školních přehlídkách vám tedy podá vaše škola.

Okresní přehlídky SOČ

Probíhají v březnu a dubnu daného roku. Přesný termín a místo konání stanovují okresní garanti SOČ, kteří příslušné informace předávají jednotlivým školám a zveřejňují zde.

Krajské přehlídky SOČ

Probíhají v dubnu a květnu daného roku. Přesný termín a místo konání stanovují krajští garanti, kteří o nich informují okresní garanty a zveřejňují je zde.

Celostátní přehlídka SOČ

Předběžný program celostátní přehlídky najdete zde.

 

 

Výsledková listina 45. CP SOČ

Nejúspěšnější práce jednotlivých ročníků najdete v Archivu SOČ.