Aktuální ročník

MŠMT vyhlásilo Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, které se budou ve školním roce 2020/21 konat distančně. Seznam vyhlášených soutěží je zveřejněn v prosincovém Věstníku MŠMT č. 8.

Záštitu nad 43. ročníkem převzala prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky. Záštitu nad obory 7 a 8 převzala prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelovy univerzity v Brně.

Soutěž Středoškolská odborná činnost se bude v aktuálním školním roce konat online.

Pokud soutěž ještě neznáte, podívejte se na krátké video, které vám ji představí.

Harmonogram 43. ročníku SOČ online (školní rok 2020/2021)

Školní přehlídky SOČ: únor – březen 2021

Okresní přehlídky SOČ: březen – duben 2021
Krajské přehlídky SOČ: duben – 14. květen 2021
Celostátní přehlídka SOČ: 11.-13. červen 2021 

Potřebujete pomoci

Základní informace o soutěži SOČ, formálních náležitostech práce a průběhu obhajob najdete v tzv. brožuře SOČ, kterou pro každý ročník soutěže vydává její garant, Národní pedagogický institut ČR, vždy na začátku školního roku. Brožuru si můžete stáhnout zdarma ve formátu PDF kliknutím na obálku. K dispozici je rovněž plakát SOČ.

publikace

Zejména metodické materiály pro učitele, konzultanty, organizátory a porotce pak najdete v publikaci Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ. I u této knihy platí, že pokud ji nemáte k dispozici v papírové podobě, můžete si ji snadno stáhnout zdarma ve formátu PDF tím, že kliknete na její obálku.

Organizace okresních a krajských kol SOČ pro 43. ročník  v bodech.

Nabídka témat a konzultantů pro 43. ročník SOČ

SOČ spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd i průmyslovými podniky. Podívejte se, jaká témata pro SOČkaře tyto instituce vypisují. Kromě témat či tematických okruhů nabízejí i pomoc konzultantů.

Pokud chcete spolupracovat s nadanými středoškolskými studenty a nabídnout jim své odborné vedení, kontaktujte prosím nejbližšího krajského koordinátora.

Přihláška pro aktuální 43. ročník SOČ je otevřena od 1. ledna 2021!

Přihlášku naleznete na adrese www.soc.cz/prihlaska. Pokud si s přihláškou nevíte rady, podívejte se na návod pro soutěžící a návod pro organizátory

Povinnou součástí přihlášky je odkaz na video s prezentací práce. Postupujte podle následujícího návodu:

  1. Připravte si prezentaci viz https://youtu.be/T2b3pXuwnA4
  2. Natočte video s prezentací podle návodu na https://youtu.be/R3fbFUyiaXw
  3. Toto video nahrajte na YouTube.com podle postupu https://youtu.be/KrkGW4Mufts
  4. Odkaz (link) na toto video zapište do elektronické přihlášky v sekci Videoprezentace
  5. Šablona pro prezentaci

Věnujte prosím pozornost Kodexu účastníka SOČ, ve kterém jsou uvedena pravidla pro účast v soutěži. Jeho dodržování stvrzujete podpisem na tištěné přihlášce.

Celostátní přehlídka 42. ročníku SOČ online – červen 2020

Celostátní přehlídka: výsledková listina

Přehledy výsledků podle krajů

Informace pro soutěžící k 42. celostátní přehlídce SOČ online najdete zde a na videu  https://youtu.be/Q1ONCu0dJf0

Výsledky licitace 2020 naleznete zde

Informační brožuru SOČ 2020 naleznete zde

Všechna kola proběhnou on-line. Přesné termíny stanovuje kraj. Podrobné pokyny zde.

Krajské přehlídky se budou konat ve všech krajích:

Praha – výsledky KK
Jihomoravský – výsledky KK
Ústecký –výsledky kraje
Středočeský – výsledky KK
Vysočina – výsledky KK
Olomoucký – výsledky KK
Zlínský – výsledky KK
Jihočeský – výsledky KK
Královéhradecký – výsledky KK
Plzeňský – výsledky KK
Karlovarský
Liberecký –výsledky KK
Pardubický v součinnosti s Ústřední komisí – výsledky KK
Moravskoslezský – výsledky KK

 

Nejúspěšnější práce jednotlivých ročníků najdete v Archivu SOČ.