Kontakty

Předsednictvo SOČ
Koordinátoři školních kol
Koordinátoři krajských a okresních kol

Předsednictvo SOČ

Středoškolskou odbornou činnost řídí Ústřední komise SOČ, její aktuální složení najdete v sekci Organizační struktura SOČ.

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (předseda ÚK SOČ) – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D. (předseda ÚP SOČ a 1. místopředseda ÚK SOČ, hodnotící činnost, mezinárodní aktivity SOČ) – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (místopředseda ÚK SOČ, webmaster, SNPTM ČR); Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
doc. Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (místopředseda ÚK SOČ, spolupráce s VŠ, PR) – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Jana Ševcová (tajemnice SOČ) – Národní pedagogický institut, odd. mládeže, neformálního a zájmového vzdělávání (jana.sevcova@npi.cz)

Školní kola

Garantem školního kola SOČ je konkrétní střední škola. Na ní je k dispozici garant SOČ, který vám sdělí veškeré informace ohledně termínu a způsobu přihlášení. Pokud na vaší škole takový garant neexistuje, kontaktujte prosím okresního nebo krajského garanta.

Krajské a okresní přehlídky

Níže najdete kontakty na okresní garanty SOČ.

Praha

Kateřina Špronglová
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8
222 333 848, 777 706 527, spronglova@ddmpraha.cz
www.ddmpraha.cz/soc

Středočeský kraj

RNDr. Vladislav Slavíček, Mgr. Roman Bartoníček, PhDr. Petr Němeček, Ph.D.
Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora
327 586 140, 775 325 967, 327 586 122, 721 580 183, vladislav.slavicek@gymkh.eu, roman.bartonicek@gymkh.eu, petr.nemecek@gymkh.eu
www.gymkh.cz

Mgr. Lenka Škopová, Bc. Petr Hoskovec
KÚ, odd. mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
257 280 196, skopova@kr-s.cz, 257 280 263, hoskovecp@kr-s.cz

Jihočeský kraj

Mgr. Klára Dragová
Dům dětí a mládeže, U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice
386 447 313, 777 640 090, dragova@ddmcb.cz
www.ddmcb.cz

Plzeňský kraj

Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D.
Gymnázium L. Pika, Opavská 21, 312 00 Plzeň
603 360 969, napravnik@glp.cz
www.gop.pilsedu.cz

 • okres Domažlice: Mgr. Ing. Kamila Bendová, DDM Domino Domažlice, p.o., Hradská 94, 344 01 Domažlice, 379 722 811, ddm.domazlice@seznam.cz
 • okres Klatovy: Mgr. Radka Pytlíková, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Národních  mučedníků 347, 339 01 Klatovy, 376 313 092, rpytlikova@gymkt.cz
 • okres Plzeň-město: Mgr. Jana Šilhánková, VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň,   377 418 159, 605 410 467, silhankova@spseplzen.cz ; soc@spseplzen.cz
 • okres Plzeň-Jih: Mgr. Vladimír Valach, Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115, Rokycany, 777 334 768, valach@gasos-ro.cz
 • okres Rokycany: Mgr. Vladimír Valach, Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115, Rokycany, 777 334 768, valach@gasos-ro.cz
 • okres Tachov: Ing. Ivana Strachotová, Střední odborná škola Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro, tel. 723 726 756, e-mail: ivana.strachotova@sosstribro.cz

Karlovarský kraj

PhDr. Jakub Formánek
Gymnázium, Nerudova 7, 350 02 Cheb
739 417 414, formanek@gymcheb.cz
www.gymcheb.cz

Ústecký kraj

Ing. Ingrid Vlčková
Dům dětí a mládeže a ZVDPP Ústí n. Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem
KÚ, odd. mládeže, tělovýchovy a volného času, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
475 210 861, 737 133 793, vlckova@ddmul.cz

Liberecký kraj

Bc. Kateřina Sýbová
Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, 460 01 Liberec
485 102 433, 725 939 168, katerina.sybova@ddmliberec.cz
www.ddmliberec.cz

Královéhradecký kraj

PaedDr. Luboš Hodný, Ph.D. (odborný garant)
Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
605 265 369, 727 812 752, hodny@gjkt.cz

Mgr. Dana Beráková (organizátor)
Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Hradec Králové, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
725 059 837, berakova@kkivi.cz
http://soutezekhk.cz/

 • okres Hradec Králové: odborný garant: PaedDr. Luboš Hodný, Ph.D., Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682, 500 02 Hradec Králové, 605 265 369, hodny@gjkt.cz; organizátor: Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Hradec Králové, Mgr. Dana Beráková, 725 059 837, berakova@kkivi.cz
 • okres Jičín: odborný garant: Ing. Miroslav Vavroušek, VOŠ a SPŠ Jičín, organizátor: Drahoslava Ženatá, Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Jičín, 724 882 650, zenata@kkivi.cz
 • okres Náchod: odborný garant: PhDr. Jaroslava Nývltová, organizátor: Bc. Jana Nývltová, Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Náchod, 724 882 652, nyvltova@kkivi.cz
 • okres Rychnov n. Kněžnou: odborný garant: PhDr. Marie Otavová, organizátor: Bc. Petra Vošlajerová, Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Rychnov nad Kněžnou, tel. 724 882 643, soutezerychnov@kkivi.cz
 • okres Trutnov: odborný garant: Mgr. Ing. Miluše Matějcová, VOŠ zdravotnická, Střední zdrav. škola a Obchodní akademie, Procházkova 303, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, 603 717 049, matejcova@centrum.cz, organizátor: Mgr. Alena Zmeškalová, Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Trutnov,    604 489 196, zmeskalova@kkivi.cz

Pardubický kraj

Mgr. Klára Jelinková
Gymnázium J. Ressela, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim
469 669 522, 604 215 510, klara.jelinkova@gjr.cz
www.gjr.cz

 • okres Pardubice a Chrudim: Mgr. Klára Jelinková, Gymnázium J. Ressela, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim, 469 669 522, 604 215 510, klara.jelinkova@gjr.cz
 • okres Svitavy a okres Ústí n. Orlicí: Mgr. Jana Endyšová, DiS., DDM Kamarád, Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, 777 292 242, jana.endysova@ddmkamarad.eu

Kraj Vysočina

Mgr. Kamil Svoboda, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč,

605 437 805, svoboda@ddmtrebic.cz

Mgr. Monika Peroutková
Gymnázium, Masarykovo nám. 9, 674 01 Třebíč
568 840 815, peroutkovam@gtr.cz
www.gtr.cz, www.ddmtrebic.cz

 • okres Havlíčkův Brod: Ing. Martina Niklová; AZ Centrum Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 420 429, 605 206 024; niklova@azcentrumhb.cz
 • okres Jihlava: Garant: Mgr. Klára Lysová,  DDM Jihlava příspěvková organizace, Brněnská 670/46, 586 01 Jihlava, tel. 733 675 541, lysova@ddmjihlava.cz
 • okres Pelhřimov: Jitka Vachková, DDM Pelhřimov, Pražská 1542, 393 01 Pelhřimov, 565 382 211, 606 708 244, jitkavachkova@seznam.cz; jvachkova@ddm.pel.cz
 • okres Třebíč: Kamil Svoboda, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč, 605 437 805, svoboda@ddmtrebic.cz
 • okres Žďár n. Sázavou: Jitka Kalasová,  Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 771 116 018, kalasova@activezdar.cz

Jihomoravský kraj

Mgr. Zdeňka Antonovičová
Lužánky – Středisko volného času, Lidická 50, 658 12 Brno
549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
www.luzanky.cz

 • okres Blansko: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Brno-město: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Brno-venkov: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Břeclav: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Hodonín: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Vyškov: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Znojmo: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz

Olomoucký kraj

RNDr. Jan Lázna
SZŠ Prostějov
582 343 861, 732 109 933, laznaj@szdravpv.cz

Ing. Ondrej Jestrebský
Sportcentrum DDM, odloučené pracoviště Vápenice 9, 796 01 Prostějov
ondrej.jestrebsky@sportcentrumddm.cz
www.sportcentrumddm.cz

 • okres Jeseník: Mgr. Tomáš Svoboda, Gymnázium, Komenského 281, 790 01 Jeseník, 584 411 429, svoboda@gymjes.cz
 • okres Olomouc: Mgr. Barunka Trávníčková, DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47, 771 00 Olomouc, 585 223 233, 731 444 440,barunka@ddmolomouc.cz
 • okres Prostějov: RNDr. Jan Lázna, SZŠ Prostějov, 582 343 861, 732 109 933, laznaj@szdravpv.cz, Ing. O. Jestrebský, SportCentrum DDM, odloučené pracoviště Vápenice 9, 796 01 Prostějov, 587 571 961,  730 805 145, ondrej.jestrebsky@sportcentrumddm.cz
 • okres Přerov: Mgr. Dagmar Mlčáková, SVČ ATLAS a BIOS Přerov, budova BIOS, Bezručova 12, 750 02 Přerov, 581 735 009, 604 437 695, mlcakova@svcatlas-bios.cz
 • okres Šumperk: Ing. Dana Vláčelová, SVČ a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris, Komenského 9, 787 01 Šumperk 583 214 214, 725 005 784, vlacelova@doris.cz

Moravskoslezský kraj

Bc. Kateřina Smičková
SVČ Korunka, Korunní 699/49, 709 12 Ostrava
599 524 880, 736 462 121, katerina.smickova@svc-korunka.cz
www.svc-korunka.cz

 • okres Bruntál: Helena Sedláčková, Středisko volného času Krnov, Dobrovského 281/16, 794 01 Krnov,  msmt@svckrnov.cz
 • okres Frýdek Místek: Anna Křístková, SVČ Klíč, Pionýrů 767, 738 02 Frýdek Místek, +420 736 740 256, souteze@klicfm.cz
 • okres Karviná: Zdeňka Burda, SVČ AMOS, Frýdecká 690/32, 737 01 Český Těšín,  zdenka.burda@ddmtesin.cz
 • okres Nový Jičín: Mgr. Richard Štěpán, SŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel, Křižíkova 1258, Frenštát p. Radhoštěm, 604 711 746, richard.stepan@frengp.cz
 • okres Opava: Mgr. Petr Kotrla, Mendelovo gymnázium, Komenského 5, 746 01 Opava, kotrla@mgopava.cz , Mgr. Romana Hejduková, SVČ Jaselská, Opava, 553 623 276, souteze@svc.opava.cz
 • okres Ostrava: Bc. Kateřina Smicková, SVČ Korunka, Korunní 699/49, 709 12 Ostrava, 599 524 880, 736 462 121, katerina.smickova@svc-korunka.cz

Zlínský kraj

RNDr. Drahoslav Viktorýn
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod
572 633 085, 605 275 803, drahoslav.viktoryn@gjak.cz
www.gjak.cz

 • okres Kroměříž: obory 09-13 – Ing. Libor Švec, SŠ-COPT Kroměříž , Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž, 573 330 253, 739 041 245, libor.svec@coptkm.cz, obory 01-08, 14-18 – liché roky –Ing. Martin Skýpala, Ph.D. Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž, 739 614 068, skypala@gymkrom.cz,  sudé roky – PaedDr. Zdeněk Janalík, Gymnázium L. Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, gym.hol@gymhol.cz, Mgr. Vít Janalík, vit.janalik@gymhol.cz
 • okres Uherské Hradiště: Mgr. Jaroslav Březina, Gymnázium, Velehradská tř. 218, 686 01 Uherské Hradiště, 572 434 111, 737 405 570, brezina@guh.cz
 • okres Vsetín: Mgr. Jiří Drozd, SPŠ stavební, Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí, 605 303 443, drozd@spsstavvm.cz
 • okres Zlín: Ing. Michal Horalík, Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Divnice 119, 763 21 Slavičín, 577 342 408, 603 148 250, m.horalik@gmail.com