Kontakty

Předsednictvo SOČ
Koordinátoři školních kol
Koordinátoři krajských a okresních kol

Předsednictvo SOČ

Středoškolskou odbornou činnost řídí Ústřední komise SOČ, její aktuální složení najdete v sekci Organizační struktura SOČ.

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (předseda ÚK SOČ) – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D. (předseda ÚP SOČ a 1. místopředseda ÚK SOČ, hodnotící činnost, mezinárodní aktivity SOČ) – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (místopředseda ÚK SOČ, webmaster, SNPTM ČR); Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
doc. Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (místopředseda ÚK SOČ, spolupráce s VŠ, PR) – Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Jarmila Vlčková (tajemnice SOČ)
Veškerá komunikace probíhá přes adresu info@soc.cz

Školní kola

Garantem školního kola SOČ je konkrétní střední škola. Na ní je k dispozici garant SOČ, který vám sdělí veškeré informace ohledně termínu a způsobu přihlášení. Pokud na vaší škole takový garant neexistuje, kontaktujte prosím okresního nebo krajského garanta.

Krajské a okresní přehlídky

Níže najdete kontakty na okresní garanty SOČ.

Praha

Kateřina Špronglová
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8
222 333 848, 777 706 527, spronglova@ddmpraha.cz
www.ddmpraha.cz/soc

Středočeský kraj

RNDr. Vladislav Slavíček, Mgr. Roman Bartoníček, PhDr. Petr Němeček, Ph.D.
Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora
vladislav.slavicek@gymkh.eu, 775 325 967, petr.nemecek@gymkh.eu,
723 299 603;  www.gymkh.eu

Mgr. Lenka Škopová, Bc. Petr Hoskovec
KÚ, odd. mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
257 280 196, skopova@kr-s.cz, 257 280 263, hoskovecp@kr-s.cz

Jihočeský kraj

Mgr. Klára Dragová
Dům dětí a mládeže, U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice
386 447 313, 777 640 090, dragova@ddmcb.cz
www.ddmcb.cz

Plzeňský kraj

Mgr. Čestmír Kouba
Gymnázium L. Pika, Opavská 21, 312 00 Plzeň
777 602 625, kouba@glp.cz
https://glp.cz/

 • okres Domažlice: Mgr. Ing. Kamila Bendová, DDM Domino Domažlice, p.o., Hradská 94, 344 01 Domažlice, 379 722 811, ddm.domazlice@seznam.cz
 • okres Klatovy: Mgr. Radka Pytlíková, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Národních  mučedníků 347, 339 01 Klatovy, 376 313 092, rpytlikova@gym-kt.cz
 • okres Plzeň-město: Mgr. Jana Šilhánková, VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň,   377 418 159, 605 410 467, silhankova@spseplzen.cz ; soc@spseplzen.cz
 • okres Plzeň-Sever: Mgr. Vladimír Valach, Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115, Rokycany, 777 334 768, valach@gasos-ro.cz
 • okres Plzeň-Jih: Mgr. Vladimír Valach, Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115, Rokycany, 777 334 768, valach@gasos-ro.cz
 • okres Rokycany: Mgr. Vladimír Valach, Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115, Rokycany, 777 334 768, valach@gasos-ro.cz
 • okres Tachov: Ing. Ivana Strachotová, Střední odborná škola Stříbro, Benešova 508, 349 01 Stříbro, tel. 723 726 756, e-mail: ivana.strachotova@sosstribro.cz

Karlovarský kraj

PhDr. Jakub Formánek
Gymnázium, Nerudova 7, 350 02 Cheb
739 417 414, formanek@gymcheb.cz
www.gymcheb.cz

Ústecký kraj

Ing. Ingrid Vlčková
Dům dětí a mládeže a ZVDPP Ústí n. Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem
475 210 861, 737 133 793, vlckova@ddmul.cz

Liberecký kraj

Ing. Eva Hodboďová
KÚ Libereckého kraje, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Odd. mládeže, sportu a zaměstnanosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec; 485 226 635, 739 541 550, eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
www.kraj-lbc.cz

Královéhradecký kraj

PaedDr. Luboš Hodný, Ph.D. (odborný garant)
Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
727 812 752, hodny@gjkt.cz

Mgr. Dana Beráková (organizátor)
Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
725 059 837, berakova@kkivi.cz
http://soutezekhk.cz/

 • okres Hradec Králové: odborný garant: PaedDr. Luboš Hodný, Ph.D., Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682, 500 02 Hradec Králové, 605 265 369, hodny@gjkt.cz; organizátor: Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Hradec Králové, Mgr. Dana Beráková, 725 059 837, berakova@kkivi.cz
 • okres Jičín: odborný garant: Ing. Miroslav Vavroušek, VOŠ a SPŠ Jičín, organizátor: Drahoslava Ženatá, Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Jičín, 724 882 650, zenata@kkivi.cz
 • okres Náchod: odborný garant: Mgr. Kateřina Hanušová, SZŠ Náchod – Evangelická akademie
  Kladská 335; 547 01 Náchod, hanusovak@zdravkanachod.cz; organizátor: Bc. Kateřina Malotová, Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Náchod, +420 724 882 652, soutezenachod@kkivi.cz
 • okres Rychnov n. Kněžnou: odborný garant: PhDr. Marie Otavová, organizátor: Bc. Petra Vošlajerová, Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Rychnov nad Kněžnou, tel. 724 882 643, soutezerychnov@kkivi.cz
 • okres Trutnov: odborný garant: Mgr. Ing. Miluše Matějcová, VOŠ zdravotnická, Střední zdrav. škola a Obchodní akademie, Procházkova 303, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, 603 717 049, matejcova@centrum.cz, organizátor: Mgr. Alena Zmeškalová, Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, p. o. – pracoviště Trutnov,    604 489 196, zmeskalova@kkivi.cz

Pardubický kraj

Mgr. Klára Jelinková
Gymnázium J. Ressela, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim
469 669 522, 604 215 510, klara.jelinkova@gjr.cz
www.gjr.cz

 • okres Pardubice a Chrudim: Mgr. Klára Jelinková, Gymnázium J. Ressela, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim, 469 669 522, 604 215 510, klara.jelinkova@gjr.cz
 • okres Svitavy a okres Ústí n. Orlicí: Mgr. Jana Endyšová, DiS., DDM Kamarád, Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, 777 292 242, jana.endysova@ddmkamarad.eu

Kraj Vysočina

Mgr. Kamil Svoboda, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč,

605 437 805, svoboda@ddmtrebic.cz

Mgr. Monika Peroutková
Gymnázium, Masarykovo nám. 9, 674 01 Třebíč
568 840 815, peroutkovam@gtr.cz
www.gtr.cz, www.ddmtrebic.cz

 • okres Havlíčkův Brod: Ing. Martina Niklová; AZ Centrum Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 420 429, 605 206 024; niklova@azcentrumhb.cz
 • okres Jihlava: Garant: Magda Krupičková,  DDM Jihlava příspěvková organizace, Brněnská 670/46, 586 01 Jihlava, tel. 733 675 542, krupickova@ddmjihlava.cz
 • okres Pelhřimov: Jitka Vachková, DDM Pelhřimov, Pražská 1542, 393 01 Pelhřimov, 565 382 211, 606 708 244, jitkavachkova@seznam.cz; jvachkova@ddm.pel.cz
 • okres Třebíč: Kamil Svoboda, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč, 605 437 805, svoboda@ddmtrebic.cz
 • okres Žďár n. Sázavou: Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová (tajemník okr. komise) simurdova@activezdar.cz, 731 672 616

Jihomoravský kraj

Mgr. Zdeňka Antonovičová
Lužánky – Středisko volného času, Lidická 50, 658 12 Brno
723 368 276, zdenka@luzanky.cz
www.luzanky.cz

 • okres Blansko: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Brno-město: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Brno-venkov: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Břeclav: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Hodonín: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Vyškov: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Znojmo: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz

Olomoucký kraj

RNDr. Jan Lázna
SZŠ Prostějov
582 343 861, 732 109 933, laznaj@szdravpv.cz

Šárka Nová
730 805 144, sarka.nova@sportcentrumddm.cz
www.sportcentrumddm.cz

 • okres Jeseník: Mgr. Tomáš Svoboda, Gymnázium, Komenského 281, 790 01 Jeseník, 584 411 429, svoboda@gymjes.cz
 • okres Olomouc: Mgr. Barunka Trávníčková, DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47, 771 00 Olomouc, 585 223 233, 731 444 440,barunka@ddmolomouc.cz
 • okres Prostějov: RNDr. Jan Lázna, SZŠ Prostějov, 582 343 861, 732 109 933, laznaj@szdravpv.cz
 • okres Přerov: Mgr. Kamila Tahalová, SVČ ATLAS a BIOS Přerov, budova BIOS, Bezručova 12, 750 02 Přerov, 581 735 009, 602 676 090, tahalova@svcatlas-bios.cz
 • okres Šumperk: Ing. Dana Vláčelová, SVČ a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris, Komenského 9, 787 01 Šumperk 583 214 214, 725 005 784, vlacelova@doris.cz

Moravskoslezský kraj

Bc. Kateřina Smičková
SVČ Korunka, Korunní 699/49, 709 12 Ostrava
599 524 880, 736 462 121, katerina.smickova@svc-korunka.cz
www.svc-korunka.cz

 • okres Bruntál: Helena Sedláčková, Středisko volného času Krnov, Dobrovského 281/16, 794 01 Krnov,  msmt@svckrnov.cz
 • okres Frýdek Místek: Anna Křístková, SVČ Klíč, Pionýrů 767, 738 02 Frýdek Místek, +420 736 740 256, souteze@klicfm.cz
 • okres Karviná: Zdeňka Burda, SVČ AMOS, Frýdecká 690/32, 737 01 Český Těšín,  zdenka.burda@ddmtesin.cz
 • okres Nový Jičín: Mgr. Richard Štěpán, SŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel, Křižíkova 1258, Frenštát p. Radhoštěm, 604 711 746, richard.stepan@frengp.cz
 • okres Opava: Mgr. Petr Kotrla, Mendelovo gymnázium, Komenského 5, 746 01 Opava, kotrla@mgopava.cz , Mgr. Romana Hejduková, SVČ Jaselská, Opava, 553 623 276, souteze@svc.opava.cz
 • okres Ostrava: Bc. Kateřina Smicková, SVČ Korunka, Korunní 699/49, 709 12 Ostrava, 599 524 880, 736 462 121, katerina.smickova@svc-korunka.cz

Zlínský kraj

RNDr. Drahoslav Viktorýn
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod
572 633 085, 605 275 803, drahoslav.viktoryn@gjak.cz
www.gjak.cz

 • okres Kroměříž: obory 09-13 – Ing. Libor Švec, SŠ-COPT Kroměříž , Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž, 573 330 253, 739 041 245, libor.svec@coptkm.cz, obory 01-08, 14-18 – liché roky –Ing. Martin Skýpala, Ph.D. Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž, 739 614 068, skypala@gymkrom.cz,  sudé roky – PaedDr. Zdeněk Janalík, Gymnázium L. Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, gym.hol@gymhol.cz, Mgr. Vít Janalík, vit.janalik@gymhol.cz
 • okres Uherské Hradiště: Mgr. Jaroslav Březina, Gymnázium, Velehradská tř. 218, 686 01 Uherské Hradiště, 572 434 111, 737 405 570, brezina@guh.cz
 • okres Vsetín: Mgr. Jiří Drozd, SPŠ stavební, Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí, 605 303 443, drozd@spsstavvm.cz
 • okres Zlín: Ing. Michal Horalík, Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Divnice 119, 763 21 Slavičín, 577 342 408, 603 148 250, m.horalik@gmail.com