Aktuální ročník

Předsedkyně Akademie věd ČR, v. v. i. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. udělila záštitu 45. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti.

Hejtman Plzeňského kraje pan Rudolf Špoták udělil záštitu 45. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti.

Primátor města Plzně pan Mgr. Roman Zarzycký udělil záštitu 45. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti.

Ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. převzal záštitu nad oborem 01 – Matematika a statistika. Ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. RNDr. Michael Prouza, Ph.D. převzal záštitu nad oborem 02 – Fyzika. Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. a děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. udělili záštitu oboru 03 – Chemie. Ředitel Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. MUDr. Jan Kopecký, DrSc. převzal záštitu nad oborem 06 – Zdravotnictví. Rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Jan Mareš převzal záštitu nad oborem 07 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a oborem 08 – Ochrana a tvorba životního prostředí. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. převzal záštitu nad oborem 13 – Ekonomika a řízení. Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě  prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. převzala záštitu nad oborem 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Děkan Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.  převzal záštitu nad obory 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času a 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Jízdenky pro cestování účastníků, účastnic, porotců a porotkyň po Plzni věnovaly Plzeňské městské dopravní podniky.

Pokud chcete spolupracovat s nadanými středoškolskými studenty a nabídnout jim své odborné vedení, kontaktujte prosím nejbližšího krajského koordinátora.

Nabídka témat a konzultantů pro 45. ročník SOČ

SOČ spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd i průmyslovými podniky. Podívejte se, jaká témata pro SOČkaře tyto instituce vypisují. Kromě témat či tematických okruhů nabízejí i pomoc konzultantů.

Harmonogram 45. ročníku SOČ (školní rok 2022/2023)

Školní přehlídky SOČ: únor – březen 2023
Okresní přehlídky SOČ: březen – duben 2023
Krajské přehlídky SOČ: duben – 14. květen 2023
Celostátní přehlídka SOČ: 16.-18. červen 2023, Gymnázium Luďka Pika v Plzni

Potřebujete pomoci

Základní informace o soutěži SOČ, formálních náležitostech práce a průběhu obhajob najdete na webu SOČ. Podrobnosti týkající se konkrétního ročníku pak hledejte v oficiálních propozicích, které pro každý ročník vydává garant SOČ – NPI. Propozice pro ročník 2022/23 Propozice pro postery na celostátní přehlídce

Plakát pro 45. ročník (verze A4, verze A3)

Přihláška pro aktuální 45. ročník SOČ bude otevřena od 1. ledna 2023!

Přihlášku naleznete na adrese www.soc.cz/prihlaska. Pokud si s přihláškou nevíte rady, podívejte se na návod pro soutěžící a návod pro organizátory

Věnujte prosím pozornost Kodexu účastníka SOČ, ve kterém jsou uvedena pravidla pro účast v soutěži. Jeho dodržování stvrzujete podpisem na tištěné přihlášce.

Zejména metodické materiály pro učitele, konzultanty, organizátory a porotce pak najdete v publikaci Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ. I u této knihy platí, že pokud ji nemáte k dispozici v papírové podobě, můžete si ji snadno stáhnout zdarma ve formátu PDF tím, že kliknete na její obálku.

publikace

Nejúspěšnější práce jednotlivých ročníků najdete v Archivu SOČ.