Aktuální ročník

Předsedkyně Akademie věd ČR, v. v. i. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. udělila záštitu 44. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti.

Matematický ústav v Opavě spolu se Slezskou univerzitou v Opavě převzal záštitu nad oborem 01 – Matematika a statistika. Ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. RNDr. Michael Prouza, Ph.D. převzal záštitu nad oborem 02 – Fyzika. Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. a děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Kalenda, CSc udělili záštitu oboru 03 – Chemie. Ředitel Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. MUDr. Jan Kopecký, DrSc. převzal záštitu nad oborem 06 – Zdravotnictví. Rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Jan Mareš převzal záštitu nad oborem 07 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a oborem 08 –  Ochrana a tvorba životního prostředí. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. převzal záštitu nad oborem 13 – Ekonomika a řízení. Fakulta Filosoficko-přírodovědecká v Opavě Slezské univerzity v Opavě převzala záštitu nad oborem 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě převzala záštitu nad obory 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času a 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Pokyny k celostátní přehlídce
Informační zpravodaj k celostátní přehlídce
Výsledková listina

Pokud soutěž ještě neznáte, podívejte se na krátké video, které vám ji představí.

Pokud chcete spolupracovat s nadanými středoškolskými studenty a nabídnout jim své odborné vedení, kontaktujte prosím nejbližšího krajského koordinátora.

Nabídka témat a konzultantů pro 44. ročník SOČ

SOČ spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd i průmyslovými podniky. Podívejte se, jaká témata pro SOČkaře tyto instituce vypisují. Kromě témat či tematických okruhů nabízejí i pomoc konzultantů.

Harmonogram 44. ročníku SOČ (školní rok 2021/2022)

Školní přehlídky SOČ: únor – březen 2022
Okresní přehlídky SOČ: březen – duben 2022
Krajské přehlídky SOČ: duben – 13. květen 2022
Celostátní přehlídka SOČ: 10.-12. červen 2022, Gymnázium J. Ortena, Kutná Hora: pokyny

Výsledky licitace

Potřebujete pomoci


Plakát ke stažení: A4 A3

Základní informace o soutěži SOČ, formálních náležitostech práce a průběhu obhajob najdete na webu SOČ. Podrobnosti týkající se konkrétního ročníku pak hledejte v oficiálních propozicích, které pro každý ročník vydává garant SOČ – NPI. Propozice pro ročník 2021/22 stáhnete zde.

Přihláška pro aktuální 44. ročník SOČ bude otevřena od 1. ledna 2022!

Přihlášku naleznete na adrese www.soc.cz/prihlaska. Pokud si s přihláškou nevíte rady, podívejte se na návod pro soutěžící a návod pro organizátory

Povinnou součástí přihlášky je odkaz na video s prezentací práce. Postupujte podle následujícího návodu:
1. Připravte si prezentaci

2. Natočte video s prezentací podle návodu

3. Toto video nahrajte na YouTube.com podle postupu

4. Odkaz (link) na toto video zapište do elektronické přihlášky v sekci Videoprezentace

5. Šablona pro prezentaci

Věnujte prosím pozornost Kodexu účastníka SOČ, ve kterém jsou uvedena pravidla pro účast v soutěži. Jeho dodržování stvrzujete podpisem na tištěné přihlášce.

Informace pro soutěžící k 44. celostátní přehlídce SOČ online najdete na videu.

Zejména metodické materiály pro učitele, konzultanty, organizátory a porotce pak najdete v publikaci Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ. I u této knihy platí, že pokud ji nemáte k dispozici v papírové podobě, můžete si ji snadno stáhnout zdarma ve formátu PDF tím, že kliknete na její obálku.

publikace

Nejúspěšnější práce jednotlivých ročníků najdete v Archivu SOČ.