Aktuální ročník

MŠMT vyhlásilo Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, které se budou ve školním roce 2020/21 konat distančně. Seznam vyhlášených soutěží je zveřejněn v prosincovém Věstníku MŠMT č. 8.

Soutěž Středoškolská odborná činnost se bude v aktuálním školním roce konat online.

výsledková listina  hodnocení ročníku

Pokyny pro celostátní přehlídku a informační zpravodaj.

Záštitu nad 43. ročníkem převzala prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky. Záštitu nad obory Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a  Ochrana a tvorba životního prostředí převzala prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Záštitu nad oborem Chemie převzal prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice. Záštitu nad oborem Zdravotnictví převzal MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky.

 

Pokud soutěž ještě neznáte, podívejte se na krátké video, které vám ji představí.

Pokud chcete spolupracovat s nadanými středoškolskými studenty a nabídnout jim své odborné vedení, kontaktujte prosím nejbližšího krajského koordinátora.

Nabídka témat a konzultantů pro 43. ročník SOČ

SOČ spolupracuje s vysokými školami, Akademií věd i průmyslovými podniky. Podívejte se, jaká témata pro SOČkaře tyto instituce vypisují. Kromě témat či tematických okruhů nabízejí i pomoc konzultantů.

Harmonogram 43. ročníku SOČ online (školní rok 2020/2021)

Školní přehlídky SOČ: únor – březen 2021
Okresní přehlídky SOČ: březen – duben 2021
Krajské přehlídky SOČ: duben – 14. květen 2021
Celostátní přehlídka SOČ: 11.-13. červen 2021 

Potřebujete pomoci

Základní informace o soutěži SOČ, formálních náležitostech práce a průběhu obhajob najdete v tzv. brožuře SOČ, kterou pro každý ročník soutěže vydává její garant, Národní pedagogický institut ČR, vždy na začátku školního roku. Brožuru si můžete stáhnout zdarma ve formátu PDF kliknutím na obálku. K dispozici je rovněž plakát SOČ.

Organizace okresních a krajských kol SOČ pro 43. ročník  v bodech.

Přihláška pro aktuální 43. ročník SOČ je otevřena od 1. ledna 2021!

Přihlášku naleznete na adrese www.soc.cz/prihlaska. Pokud si s přihláškou nevíte rady, podívejte se na návod pro soutěžící a návod pro organizátory

Povinnou součástí přihlášky je odkaz na video s prezentací práce. Postupujte podle následujícího návodu:
1. Připravte si prezentaci

2. Natočte video s prezentací podle návodu

3. Toto video nahrajte na YouTube.com podle postupu

4. Odkaz (link) na toto video zapište do elektronické přihlášky v sekci Videoprezentace

5. Šablona pro prezentaci

Věnujte prosím pozornost Kodexu účastníka SOČ, ve kterém jsou uvedena pravidla pro účast v soutěži. Jeho dodržování stvrzujete podpisem na tištěné přihlášce.

Informace pro soutěžící k 43. celostátní přehlídce SOČ online najdete na videu.

Zejména metodické materiály pro učitele, konzultanty, organizátory a porotce pak najdete v publikaci Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ. I u této knihy platí, že pokud ji nemáte k dispozici v papírové podobě, můžete si ji snadno stáhnout zdarma ve formátu PDF tím, že kliknete na její obálku.

publikace

Nejúspěšnější práce jednotlivých ročníků najdete v Archivu SOČ.