Kontakty

Předsednictvo SOČ
Koordinátoři školních kol
Koordinátoři krajských a okresních kol

Předsednictvo SOČ

Středoškolskou odbornou činnost řídí Ústřední komise SOČ, její aktuální složení najdete v sekci Organizační struktura SOČ.

Předseda Ústřední komise: PaedDr. Milan Škrabal (milan.skrabal@muvs.cvut.cz).
Čestná předsedkyně Ústřední komise: Mgr. Jitka Macháčková
Místopředseda Ústřední komise: prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. (olpytela@gmail.com)
Místopředseda Ústřední komise a předseda ústřední poroty SOČ: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph. D. (fischerj@vse.cz)
Místopředseda Ústřední komise a garant mezinárodních aktivit: prof. Ing. Filip Bureš, Ph. D. (Filip.Bures@upce.cz).
Tajemnice SOČ: Ing. Miroslava Fatková (fatkova@nidv.cz)

Šéfredaktor časopisu SOČkař, webmaster webu SOC.cz: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl (tomas.dosedel@gmail.com)

Školní kola

Garantem školního kola SOČ je konkrétní střední škola. Na ní je k dispozici garant SOČ, který vám sdělí veškeré informace ohledně termínu a způsobu přihlášení. Pokud na vaší škole takový garant neexistuje, kontaktujte prosím okresního nebo krajského garanta.

Krajské a okresní přehlídky

Níže najdete kontakty na okresní garanty SOČ.

Praha

PaedDr. Blanka Spieglerová
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8
222 333 829, 777 706 525, spieglerova@ddmpraha.cz
www.ddmpraha.cz

Středočeský kraj

RNDr. Vladislav Slavíček, Mgr. Roman Bartoníček
Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora
327 586 140, 775 325 967, 327 586 122, 721 580 183, vladislav.slavicek@gymkh.eu, roman.bartonicek@gymkh.cz
www.gymkh.cz

Mgr. Lenka Škopová
KÚ, odd. mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
257 280 196, skopova@kr-s.cz

Jihočeský kraj

RNDr. Hana Korčáková, CSc.
Dům dětí a mládeže, U Zimního stadionu 1, 370 01 České Budějovice
386 447 313, 724 094 869, korcak@ddmcb.cz
www.ddmcb.cz

Plzeňský kraj

Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D.
Gymnázium L. Pika, Opavská 21, 312 00 Plzeň
377 183 311, napravnik@gop.pilsedu.cz
www.gop.pilsedu.cz

 • okres Domažlice: Mgr. Ing. Kamila Bendová, Jan Hrabačka, DDM Domino Domažlice, p.o., Hradská 94, 344 01 Domažlice, 379 722 811, ddm.domazlice@seznam.cz, hrabacka@ddmdomazlice.cz
 • okres Klatovy: Mgr. Radka Pytlíková, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347, 339 01 Klatovy, 376 313 092, rpytlikova@gymkt.cz
 • okres Plzeň-město: Mgr. Jana Šilhánková, VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň, 377 418 159, 605 410 467, silhankova@spseplzen.cz ; soc@spseplzen.cz
 • okres Plzeň-Jih: Mgr. Vladimír Valach, Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115, Rokycany, 777 334 768, v_valach@gasos-ro.cz
 • okres Rokycany: Mgr. Vladimír Valach, Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 1115, Rokycany,777 334 768, valach@gasos-ro.cz
 • okres Tachov: Ing. Ivana Strachotová, Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro, 374 623 238, 723 726 756, ivanastrachotova@goas.cz

 

Karlovarský kraj

PhDr. Jakub Formánek
Gymnázium, Nerudova 7, 350 02 Cheb
739 417 414, formanek@gymcheb.cz
www.gymcheb.cz

Ústecký kraj

Radim Veselý
Dům dětí a mládeže a ZVDPP Ústí n. Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem
KÚ, odd. mládeže, tělovýchovy a volného času, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
475 210 861, 775 943 143, soc@ddmul.cz

 • okres Ústí n. Labem: Radim Veselý, Dům dětí a mládeže  a ZDVPP Ústí n. Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí n. L., 475 210 861, 775 943 143, soc@ddmul.cz
 • okres Děčín: Miroslav Lochman, DDM, Teplická 344/38, 405 02 Děčín VI, 724 882 505, soc@ddmdecin.eu
 • okres Chomutov: Radoslav Malarik, SVČ Domeček Chomutov, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov, 777 261 158, doubravka71@gmail.com
 • okres Litoměřice: Markéta Jechová, DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, 739 584 425, 733 645 773, marketa.jechova@seznam.cz
 • okres Louny: Jindřiška Jirátová, DDM Žatec, Obránců míru 638, 438 01 Žatec, 415 710 591, ddmsoutezezatec@seznam.cz
 • okres Most: Mgr. Veronika Bleyerová, SVČ, Albrechtická 414/1, 434 01 Most, 603 707 119, bleyerova@svc-most.cz
 • okres Teplice: Šárka Janáčová, DDM, Masarykova 70, 415 01 Teplice, 417 538 840, estetika@ddmteplice.cz

Liberecký kraj

Bc. Kateřina Sýbová
Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, 460 01 Liberec
485 102 433, 725 939 168, katerina.sybova@ddmliberec.cz
www.ddmliberec.cz

Královéhradecký kraj

PaedDr. Luboš Hodný, Ph.D. (odborný garant)
Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
605 265 369, 727 812 752, hodny@gjkt.cz

Mgr. Dana Beráková (organizátor)
ŠZ pro DVPP KHK, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
500 11 Hradec Králové
725 059 837, berakova@cvkhk.cz
http://soutezekhk.cz/

www.cvkhk.cz

 • okres Hradec Králové: odborný garant: PaedDr. Luboš Hodný, Ph.D., Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682, 500 02 Hradec Králové, 605 265 369, hodny@gjkt.cz; organizátor: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, Mgr. Dana Beráková, 725 059 837, berakova@cvkhk.cz
 • okres Jičín: odborný garant: Ing. Miroslav Vavroušek, VOŠ a SPŠ Jičín, organizátor: Drahoslava Ženatá, Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, 724 882 650, zenata@cvkhk.cz
 • okres Náchod: odborný garant: PhDr. Jaroslava Nývltová, organizátor: Bc. Jana Nývltová, Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, 724 882 652, nyvltova@cvkhk.cz
 • okres Rychnov n. Kněžnou: odborný garant: PhDr. Marie Otavová, organizátor: Bc. Petra Jedlinská, Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, tel. 724 882 643, jedlinska@cvkhk.cz
 • okres Trutnov: odborný garant: Ing. Mgr. Miluše Matějcová, VOŠ zdravotnická, Střední zdrav. škola a Obchodní akademie, Procházkova 303, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, 603 717 049, matejcova@centrum.cz, organizátor: Mgr. Alena Zmeškalová, Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, 722 569 512, rockova@cvkhk.cz

Pardubický kraj

Mgr. Klára Jelinková
Gymnázium J. Ressela, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim
469 669 522, 604 215 510, reditel@gjr.cz
www.gjr.cz

 • okres Pardubice a Chrudim: Mgr. Klára Jelinková, Gymnázium J. Ressela, Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim, 469 669 522, 604 215 510, reditel@gjr.cz
 • okres Svitavy: Pavel Padyasek, DiS., SVČ Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02 Svitavy, 734 287 285, ppadyasek@svitavy.cz
 • okres Ústí n. Orlicí: Bc. Jana Endyšová, DDM Kamarád, Sadová 1385, 560 02 Česká Třebová, 465 535 382, 777 292 242, ddm.kamarad@centrum.cz

Kraj Vysočina

Mgr. Kamil Svoboda, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč,

605 437 805, svoboda@ddmtrebic.cz

Mgr. Monika Peroutková
Gymnázium, Masarykovo nám. 9, 674 01 Třebíč
568 840 815, peroutkovam@gtr.cz
www.gtr.cz

 • okres Havlíčkův Brod: Mgr. M. Kejklíček, AZ Centrum Havlíčkův Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod, 569 427 874, kejklicek@hbnet.cz
 • okres Jihlava: Petr Matějíček, DDM Jihlava, Brněnská 29, 586 01 Jihlava, 567 303 521, matejicek@ddmjihlava.cz
 • okres Pelhřimov: Libuše Samková, DDM Pelhřimov, Pražská 1542, 393 01 Pelhřimov, 565 382 211, 606 041 098, lsamkova@ddm.pel.cz
 • okres Třebíč: Kamil Svoboda, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč, 605 437 805, svoboda@ddmtrebic.cz
 • okres Žďár n. Sázavou: Jaroslava Lánová, Aktiv-SVČ Žďár n. Sázavou, Dolní 3, 591 01, 566 621 515, lanova@ddmzdar.cz

Jihomoravský kraj

Mgr. Zdeňka Antonovičová
Lužánky – Středisko volného času, Lidická 50, 658 12 Brno
549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
www.luzanky.cz

 • okres Blansko: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Brno-město: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Brno-venkov: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Břeclav: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Hodonín: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Vyškov: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz
 • okres Znojmo: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Lužánky – SVČ, Lidická 50, 658 12 Brno, 549 524 124, 723 368 276, zdenka@luzanky.cz

Olomoucký kraj

RNDr. Jan Lázna
SZŠ Prostějov
582 343 861, 732 109 933, laznaj@szdravpv.cz

Ing. O. Jestrebský
Sportcentrum DDM, odloučené pracoviště Vápenice 9, 796 01 Prostějov 582 587 571 961, jestr@centrum.cz
www.sportcentrumddm.cz

 • okres Jeseník: Mgr. Tomáš Svoboda, Gymnázium, Komenského 281, 790 01 Jeseník, 584 411 429, svoboda@gymjes.cz
 • okres Olomouc: Mgr. Barunka Trávníčková, DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47, 771 00 Olomouc, 585 223 233, 731 444 440,barunka@ddmolomouc.cz
 • okres Prostějov: RNDr. Jan Lázna, SZŠ Prostějov, 582 343 861, 732 109 933, laznaj@szdravpv.cz, Ing. O. Jestrebský, SportCentrum DDM, odloučené pracoviště Vápenice 9, 796 01 Prostějov, 587 571 961,  730 805 145, jestr@centrum.cz
 • okres Přerov: Mgr. Dagmar Mlčáková, SVČ ATLAS a BIOS Přerov, budova BIOS, Bezručova 12, 750 02 Přerov, 581 735 009, 604 437 695, mlcakova@svcatlas-bios.cz
 • okres Šumperk: Ing. Dana Vláčelová, SVČ a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris, Komenského 9, 787 01 Šumperk 583 214 214, 725 005 784, vlacelova@doris.cz

Moravskoslezský kraj

Bc. Kateřina Smičková
SVČ Korunka, Korunní 699/49, 709 12 Ostrava
599 524 880, 736 462 121, katerina.smickova@svc-korunka.cz
www.svc-korunka.cz

 • okres Bruntál: Ing. Marcela Skopalová, DiS, Středisko volného času Krnov, Dobrovského 281/16, 794 01 Krnov,  774 055 213, msmt@svckrnov.cz
 • okres Frýdek Místek: Anna Křístková, SVČ Klíč, Pionýrů 767, 738 02 Frýdek Místek, 558 434 154, souteze@ddmfm.cz, souteze@klicfm.cz
 • okres Karviná: Zdeňka Burda, DDM, Hrabinská 33, 737 01 Český Těšín, 558 737 109, zdenka.burda@ddmtesin.cz
 • okres Nový Jičín: Mgr. Richard Štěpán, SŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel, Křižíkova 1258, Frenštát p. Radhoštěm, 604 711 746, richard.stepan@frengp.cz
 • okres Opava: Mgr. Blažena Gebauerová, Mendelovo gymnázium, Komenského 5, 746 01 Opava, 555 557 419, gebauerova@mgo.opava.cz,
  Mgr. Romana Hejduková, SVČ Jaselská, Opava, 553 623 276, souteze@svc.opava.cz
 • okres Ostrava: Bc. Kateřina Smicková, SVČ Korunka, Korunní 699/49, 709 12 Ostrava, 599 524 880, 736 462 121, katerina.smickova@svc-korunka.cz

Zlínský kraj

RNDr. Drahoslav Viktorýn
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod
572 633 085, 605 275 803, drahoslav.viktoryn@gjak.cz
www.gjak.cz

 • okres Kroměříž: obory 09-13 – Ing. Alois Ambrož, SŠ-COPT Kroměříž , Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž, 573 330 253, 731 174 778, alois.ambroz@coptkm.cz
  obory 01-08, 14-18 – liché roky –Ing. Martin Skýpala, Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž, 739 614 068, mskypala@seznam.cz,  sudé roky – PaedDr. Zdeněk Janalík, Gymnázium L. Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, gym.hol@gymhol.cz
 • okres Uherské Hradiště: Mgr. Jaroslav Březina, Gymnázium Velehradská tř. 218, 686 17 Uherské Hradiště, 572 434 134, 737 405 570, brezina@guh.eduzk.cz
 • okres Vsetín: Mgr. Jiří Drozd, SPŠ stavební, Máchova 10, 757 01 Valašské Meziříčí, 605 303 443, drozd@spsstavvm.cz
 • okres Zlín: Ing. Michal Horalík, Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Divnice 119, 763 21 Slavičín, 577 342 408, 603 148 250, m.horalik@gmail.com