8. Ochrana a tvorba životního prostředí (CP44)

Název práce: Vliv větrných elektráren na Potštátsku na migrující ptáky
Autor/ka/ři: Lukáš Brezniak

Název práce: Tenzidy
Autor/ka/ři: Amálie Knesplová

Název práce: Motýli skupiny Rhopalocera v okolí obce Terešov
Autor/ka/ři: Václav Mitáček

Název práce: Saproxyličtí brouci severní části mikroregionu Černilovsko na Královéhradecku
Autor/ka/ři: Daniel Čičovský

Název práce: Vliv umístění hnízdní budky nad zemí na hnízdní parametry ptáků
Autor/ka/ři: Jiří Šantavý

Název práce: Bryologické zhodnocení přírodní rezervace Malužín
Autor/ka/ři: Eliška Mazancová

Název práce: Tvorba regionální luční směsi osiva pro Žďárské vrchy
Autor/ka/ři: Tereza Doležalová

Název práce: Měření mikroklimatu ve školních teráriích SOŠ ekologické a potravinářské Veselí n. L.
Autor/ka/ři: Tomáš Vávra

Název práce: Problematika Lýkožrouta smrkového v Karlovarském kraji
Autor/ka/ři: Adam Sedláček

Název práce: Asanace kůrovce a kůrovcová kalamita v Městských lesích Litomyšl
Autor/ka/ři: Matěj Šilar

Název práce: Využití diatomologie v paleoekologii s příkladem na studii prameniště du Loup Bourrou na archeologické lokalitě Bibracte, Francie
Autor/ka/ři: Cécile Čechová

Název práce: Kvalita vody v Jalubském potoce
Autor/ka/ři: Dominika Vagundová

Název práce: Mapování vhodného území pro revitalizaci mokřadního biotopu v katastrálním území Dětřichov u Frýdlantu
Autor/ka/ři: Martin Jankuj

Název práce: Hlinito-měďnatý katalyzátor pro zásadité palivové články
Autor/ka/ři: Šimon Kilián

Název práce: Výskyt, ekologie a ochrana datlů (Picinae) v Opavě
Autor/ka/ři: Matěj Tvarůžka

Název práce: Adsorbenty na bázi odpadních plastů
Autor/ka/ři: Kryštof Hoza