6. Zdravotnictví (CP44)

Název práce: Cystická fibróza
Autor/ka/ři: Kateřina Kantorová

Název práce: Edukace veřejnosti o HPV a dostupné prevenci v Liberci a okolí
Autor/ka/ři: Anna Taborska

Název práce: Role choroidálního plexu v průběhu Alzheimerovy choroby
Autor/ka/ři: Karolína Jeřábková

Název práce: Vliv proteinu cGAS na infektivitu myšího polyomaviru
Autor/ka/ři: Emma Formánková

Název práce: Účinek sulforafanu na regionální průtok krve mozkem
Autor/ka/ři: Martin Nedecký

Název práce: Vliv svalových dysbalancí u adolescentů vzhledem k riziku rozvoji skoliózy
Autor/ka/ři: Helena Michálková

Název práce: Léčba cerebrálních kavernózních malformací
Autor/ka/ři: Adéla Bubeníková

Název práce: Imunologické synapse mezi T-lymfocyty a blasty akutních leukémií
Autor/ka/ři: Magdalena Bloudková, Eliška Řeřichová

Název práce: Spinální svalová atrofie
Autor/ka/ři: Adéla Neumannová

Název práce: Změny koagulogramu u covid-19 pozitivních pacientů
Autor/ka/ři: Alžběta Pecová

Název práce: Signifikantní epidemie listeriózy poslední doby a jejich charakteristiky
Autor/ka/ři: Martin Janouch

Název práce: Informovanost o problematice a rizicích akutní toxoplasmózy gravidních žen
Autor/ka/ři: Lenka Klimešová

Název práce: Alergie na prachové roztoče a její vliv při výkonu zaměstnání
Autor/ka/ři: Nela Fárková

Název práce: Antimikrobiální peptidy
Autor/ka/ři: Matěj Vícha

Název práce: Příčiny vzniku bílých skvrn na zubní sklovině a možnosti jejich léčby
Autor/ka/ři: Petra Polesová

Název práce: Možnosti moderní medicíny v oblasti neonatologie
Autor/ka/ři: Anežka Henzlová