7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství (CP44)

Název práce: Mohou dusičnany změnit reakci zemědělských plodin na nedostatek vody?
Autor/ka/ři: Daniela Zábojová

Název práce: Pěstování ovsa v ekologickém a konvenčním zemědělství
Autor/ka/ři: Jiří Křížek

https://youtu.be/y5UnT9jAkOc

Název práce: Moderní trendy v pekařské technologii. Hodnocení technologických a senzorických vlastností listového těsta vyrobeného z bio celozrnné špaldové mouky.
Autor/ka/ři: Nikola Junková

Název práce: Vyhodnocení přírůstku váhy jehňat ovce šumavské
Autor/ka/ři: Jakub Vyskočil

Název práce: Opiové alkaloidy v máku – fakta a mýty
Autor/ka/ři: Adéla Mikšíková

Název práce: Kváskový chléb
Autor/ka/ři: Šárka Krejsová

Název práce: Optimalizace PCR metod pro identifikaci bifidobakterií
Autor/ka/ři: Kateřina Blechová

Název práce: Free-choice minerály
Autor/ka/ři: Linda Kutáčková

Název práce: Účinnost metod čištění vody pro osobní použití
Autor/ka/ři: Petra Večeřová

Název práce: Porovnání čistícího pudu včel mezi chovateli
Autor/ka/ři: Vojtěch Mazur

Název práce: Preparace kostry králíka
Autor/ka/ři: Jindřiška Vovesná

Název práce: Sledování výskytu roztoče Varroa destructor ve včelstvech a základní postupy tlumení varroázy během jednoho roku
Autor/ka/ři: Štěpánka Kopačková

Název práce: Sledování vlivu preanalytické fáze na výsledky hematologického vyšetření u psů
Autor/ka/ři: Monika Kadlečková

Název práce: Koncentrace lysozymu v mateřském mléce
Autor/ka/ři: Klaudie Trhlíková

Název práce: Termoanalytické studium vlastností čokolády
Autor/ka/ři: Michaela Moravcová

Název práce: SOČ Ča Husa 4B Napadení včelstev varroázou
Autor/ka/ři: Václav Husa