1. Matematika a statistika (CP44)

Název práce: Medúzy a posloupnosti průměrů
Autor/ka/ři: Zdeněk Pezlar

Název práce: Metrické prostory a Banachova věta o pevném bodě
Autor/ka/ři: Andrej Bružeňák

Název práce: Problematika práce se zlomky na ZŠ a nižším gymnáziu
Autor/ka/ři: Michaela Marková

Název práce: Neurální abstraktivní sumarizace textu
Autor/ka/ři: Václav Kuboň

Název práce: Využití fraktálů v praxi
Autor/ka/ři: Jakub Havlíček

Název práce: Intuicionistická logika a její modely
Autor/ka/ři: Jan Engler

Název práce: Kvaterniony
Autor/ka/ři: Ludmila Hamrle

Název práce: Využití semilogaritmických grafů pro vizualizaci průběhu epidemie Covid-19 v České republice
Autor/ka/ři: Patricie Hořelicová

Název práce: Statistické zpracování dat o studiu studentů středních škol
Autor/ka/ři: Aleš Manuel Papáček

Název práce: Příspěvek k popisu všech tříprvkových relačních struktur až na pp-konstruovatelnost
Autor/ka/ři: Jan Adam Zahálka

Název práce: Správa portfolia
Autor/ka/ři: Irena Smolíková

Název práce: Neuronové sítě
Autor/ka/ři: Maximilián Mašek