4. Biologie (CP44)

Název práce: Analýza genových interakcí mezi transkripčním faktorem SPT6L a geny regulujícími kvetení Arabidopsis thaliana
Autor/ka/ři: Adéla Uhrová

Název práce: Canicross a jeho vliv na psího běžce
Autor/ka/ři: Simona Halvátová

Název práce: Studium role vazebného místa R38 K40 proteinu Rack1 na ribozom na modelu proteinu Morg1
Autor/ka/ři: Marina Sokolová

Název práce: Srovnání vlivu nano–TiO2 a TiO2 na obsah chlorofylu v Mentha piperita
Autor/ka/ři: Vít Šindelář

Název práce: Příprava experimentálního systému pro analýzu kináz CK1α a CK1α-like in vitro a jeho využití pro určení substrátové specificity těchto kináz
Autor/ka/ři: Darja Klementová

Název práce: Kvantitativní výzkum ptačích populací v oblasti grabštejnského polesí
Autor/ka/ři: Martin Břečka

Název práce: Využití planých druhů brambor ve šlechtění
Autor/ka/ři: Adéla Ptáčková

Název práce: Hadi a jejich jedy
Autor/ka/ři: Lukáš Urbánek

Název práce: Výskyt vybraných druhů rostlin na Malhostovických kopečcích
Autor/ka/ři: Kateřina Doleželová

Název práce: Avifauna Lanškrounských rybníků
Autor/ka/ři: Jan Hajzler

Název práce: Fágová terapie skupiny ESKAPE
Autor/ka/ři: Tomáš Chlubna

Název práce: Dinukleosid polyfosfátové RNA jako substráty pro odčepičkovávací enzym DXO
Autor/ka/ři: Zuzana Buchová

Název práce: Kapradiny jako potenciální anthelmintika
Autor/ka/ři: Jasmína Kačerová

Název práce: Lidský čárový kód aneb historie vepsaná do zubní skloviny
Autor/ka/ři: Daniela Dorušáková

Název práce: Použití odpadních šupin z kapra obecného pro produkci pigmentů houbou Monascus purpureus
Autor/ka/ři: Marek Driml, Matěj Kumžák

Název práce: Chov tropických brouků v uměle vytvořeném prostředí a jejich křížení
Autor/ka/ři: David Chrenšč