Úpravy soutěžních oborů

Od letošního ročníku došlo k významným změnám v soutěžních oborech. Obor geologie a geografie byl rozšířen o vědy o živé přírodě. Původní obor biologie je nově vyhrazen jen laboratorní biologii. Všechny obory pak upřesnily své anotace tak, aby bylo co nejlépe jasné, do kterého oboru vaše práce patří. Přehled aktuálně platných anotací najdete v rubrice SOČ krok za krokem.