CP SOČ 2024

Vítejte na stránkách věnovaných 46. celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti, která se koná 21. – 23. červen 2024, SPŠE a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

Tady budou loga sponzorů a taky asi záštity, to musíme pořešit.

Nejprve uvádíme informace, které se týkají všech účastníků a účastnic celostátní přehlídky:

Přehled porot
Přehled obhajovaných prací a jejich videoprezentací

Pro konkrétní program a specifické pokyny prosím vyberte, v jaké roli se budete letošní celostátní přehlídky účastnit:

Jsem soutěžící
Jsem porotce/porotkyně
Jsem předseda/předsedkyně poroty

Soutěžící

Předběžný program:

pátek 21. června

 • příjezd soutěžících, registrace a ubytování na internátu
 • kontrola učeben, zkouška prezentací, vystavení nesoutěžních posterů
 • slavnostní zahájení
 • 19:00 neformální program dle návratky (na výběr: přednáška Lipidy jako klíč k časnému odhalení rakoviny, nebo exkurze Modelové kolejiště, technologie a řízení železniční dopravy)

sobota 22. června

 • 7.00-8.00 registrace ve škole, kontrola učeben, zkouška prezentací (náhradní termín)
 • 7.00-8.00 vystavení nesoutěžních posterů (náhradní termín)
 • 8.00-15.00 obhajoby prací
 • 15.00-16.00 prezentace posterů (očekává se přítomnost autorů a autorek posterů)
 • odjezd na neformální program

neděle 23. června

 • 11.00: slavnostní vyhlášení

Informace o posterech

Součástí sobotního programu je nepovinná a nesoutěžní prezentace posterů. K dispozici bude omezený počet stojanů o rozměrech 98 × 148 cm (viz foto níže). Velikost posteru není předepsána, můžete ji zvolit podle svých potřeb do výše uvedených maximálních rozměrů. Své místo pro vystavení posteru si musíte předem rezervovat v návratce! Postery prosím vyvěste v pátek po příjezdu nebo v sobotu před začátkem obhajob. Postery ukliďte v sobotu před odchodem ze školy.

Postery budou pro zájemce k dispozici celý den. Čas na diskuzi s autory a autorkami posterů je vyhrazen mezi koncem obhajob (cca 15.00) a odjezdem na doprovodný program (16.00). V tuto dobu žádáme všechny autory a autorky, aby byli u svých posterů k dispozici.

Porotci a porotkyně

Předběžný program:

pátek 21. června

 • příjezd porotců a porotkyň, registrace ve škole, ubytování v hotelu
 • podpis smluv
 • kontrola učeben
 • slavnostní zahájení
 • neformální program dle návratky

sobota 22. června

 • 8.00-15.00 obhajoby prací
 • 15.00-16.00 prezentace posterů
 • odjezd na neformální program

neděle 23. června

 • 11.00 slavnostní vyhlášení

Předsedové a předsedkyně

Platí pro vás program pro porotce s následujícími změnami:

čtvrtek 20. června

 • možnost příjezdu (dle návratky), zajištěno ubytování bez stravy

pátek 21. června

 • 10.00 porada předsedů porot

sobota 22. června

 • 18.00 porada předsedů porot