CP SOČ 2024

Vítejte na stránkách věnovaných 46. celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti, kterou ve dnech 21. – 23. června 2024 pořádá SPŠE a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

      

Výsledková listina

Nejprve uvádíme informace, které se týkají všech účastníků a účastnic celostátní přehlídky:

Při registraci obdržíte průkazku, která bude sloužit jako „lítačka“ na MHD ve dnech 21.-23. června 2024 po Pardubicích. V případě ztráty průkazky nebude vystavován žádný duplikát. Jízdní řády na dpmp.cz.

V pátek bude Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice otevřena od 13 do 16 hodin – možnost zkoušky techniky, v sobotu do 20:00 – je třeba si odnést všechny modely, v neděli bude škola uzavřena.

Registrace soutěžících probíhá v pátek v Domově mládeže, v sobotu ráno ve vstupní hale školy. Registrace porotců probíhá v pátek i v sobotu ve štábu ve škole. Žádnému z účastníků se neproplácí jízdné ani jiné náklady s účastí na přehlídce spojené.

Přehled porot

Přehled obhajovaných prací a jejich videoprezentací

Najdete přehledně na zvláštní stránce

Program

Pro konkrétní program a specifické pokyny prosím vyberte, v jaké roli se budete letošní celostátní přehlídky účastnit:

Jsem soutěžící
Jsem porotce/porotkyně
Jsem předseda/předsedkyně poroty

Soutěžící

pátek 21. června

 • 10.00-16.00: příjezd soutěžících, registrace a ubytování na internátu (Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 331, 530 02 Pardubice – mapy.cz)
 • 13.00-16.00: zkouška prezentací, vystavení nesoutěžních posterů (SPŠE a VOŠ, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice – mapy.cz)
 • 14.00-16.00: registrace krajských doprovodů ve škole (SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice – mapy.cz)
 • 17.00-18.00: slavnostní zahájení (Aula Arnošta z Pardubic, Univerzita Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice II-Polabiny – mapy.cz), oblečení: neformální, slušné
 • 18.00-19.15: večeře pro soutěžící a doprovod (nutná registrace v návratce, i pro neubytované, Menza, vedle Auly – mapy.cz) – hovězí polévka s masem a těstovinami; vepřová směs, jasmínová rýže; nápoj
 • 19:30-20.30: neformální program dle návratky

přednáškový blok – Posluchárna C1, 1. patro, trakt HA, FCHT, Univerzita Pardubice (mapy.cz)
19:30-19:40: Představení ČSVTS – doc. Ing. Daniel Hanus., CSc., Čestný předseda ČSVTS a Prezident Českého národního výboru Engineers Europe (https://www.csvts.cz/index.php/cs/)
19:40-19:45: Představení Alumni scientiae Bohemicae z.s. – Ing. Jan Hrabovský, předseda spolku (https://www.czechscience.cz/)
19:45-19:50: „Představení Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION“ – Aneta Řezníková, manažerka projektu Univerzity, Nadace The Kellner Family Foundation (https://www.kellnerfoundation.cz/univerzity)
19:50-20:10: Přednáška: SOČ, a co dál? – Ing. Patrik Čermák, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice (www.patrikcermak.cz)
20:10-20:30: Přednáška: Lipidy jako klíč k časnému odhalení rakoviny – Ing. Ondřej Peterka, Ph.D., Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice (https://holcapek.upce.cz/team-peterka.php)

exkurze Modelové kolejiště, technologie a řízení železniční dopravy – Dopravní sál, Recepce DFJP (sraz), Univerzita Pardubice (mapy.cz)
Prohlídka rozdělena na tři skupiny, informaci najdete v e-mailu: skupina A 19:00-19:30, skupina B 19:45-20:15, skupina C 20:30-21:00

sobota 22. června

 • 6.30-7.30: snídaně po krajích dle rozpisu (Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 331, 530 02 Pardubice – mapy.cz) – šunka, sýr, máslo, džem, pečivo, čaj
 • 7.15-7.35: odjezd autobusy na SPŠE a VOŠ Pardubice po krajích dle rozpisu
 • 7.00-8.00: registrace ve škole, kontrola učeben, zkouška prezentací (náhradní termín – mapy.cz)
 • 7.00-8.00 :vystavení nesoutěžních posterů (náhradní termín – mapy.cz)
 • 8.00-15.00: obhajoby prací (mapy.cz), oblečení: formální
 • 11.00-13.00: oběd po oborech dle rozpisu (Restaurant Philadelphia, nám. Republiky 2686, Pardubice – mapy.cz)
  Hovězí vývar s nudlemi a 1) Vepřový řízek, bramborová kaše, okurka, 2) Kuřecí plátek přelitý směsí, hranolky (volba v návratce)
  obory 1-6: 11:00-11:40; obory 7-12: 11:40-12:20; obory 13-18: 12:20-13:00
 • 15.00-16.00: prezentace posterů (očekává se přítomnost autorů a autorek posterů) – mapy.cz
 • 16.15-19.00: neformální program dle návratky (na výběr: interaktivní dílny Sféra; prohlídka zámku)
 • 18.00-19.30: večeře pro ubytované (Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 331, 530 02 Pardubice – mapy.cz) – hovězí svíčková, knedlík

neděle 23. června

 • 7.00-8.30 snídaně pro ubytované (Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 331, 530 02 Pardubice – mapy.cz)
 • do 10.00: vyklizení a opuštění pokojů
 • 11.00-13.00: slavnostní vyhlášení výsledků (Aula Arnošta z Pardubic, Univerzita Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice II-Polabiny – mapy.cz): oblečení: formální
 • 13.00-13.30: vyzvednutí balíčků s obědem na cestu, odjezd (v aule) – bageta/sendvič, jablko, nápoj, pardubický perník

Informace o posterech

Součástí sobotního programu je nepovinná a nesoutěžní prezentace posterů. K dispozici bude omezený počet stojanů o rozměrech 98 × 148 cm (viz foto níže). Velikost posteru není předepsána, můžete ji zvolit podle svých potřeb do výše uvedených maximálních rozměrů. Své místo pro vystavení posteru si musíte předem rezervovat v návratce! Postery prosím vyvěste v pátek po příjezdu nebo v sobotu před začátkem obhajob. Postery ukliďte v sobotu před odchodem ze školy.

Postery budou pro zájemce k dispozici celý den. Čas na diskuzi s autory a autorkami posterů je vyhrazen mezi koncem obhajob (cca 15.00) a odjezdem na doprovodný program (16.00). V tuto dobu žádáme všechny autory a autorky, aby byli u svých posterů k dispozici.

Porotci a porotkyně

pátek 21. června

 • 14.00-16.00: příjezd porotců a porotkyň, registrace ve škole (SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice – mapy.cz)
 • ubytování v hotelu (Hotel Arnošt, Arnošta z Pardubic I/750, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí – mapy.cz)
 • 13.00-16.00: kontrola učeben
 • 17.00-18.00: slavnostní zahájení (Aula Arnošta z Pardubic, Univerzita Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice II-Polabiny – mapy.cz)
 • 18.00-19.30: večeře formou rautu (v aule)

sobota 22. června

 • 6.30-7.45: snídaně – pozor, menší kapacita jídelny (Hotel Arnošt, Arnošta z Pardubic I/750, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí – mapy.cz)
 • 6.45-7.45: registrace ve škole (náhradní termín, SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice – mapy.cz)
 • 8.00-15.00 obhajoby prací (SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice – mapy.cz)
 • 11.00-13.00: oběd po oborech dle rozpisu (Restaurant Philadelphia, nám. Republiky 2686, Pardubice – mapy.cz)
  obory 1-6: 11:00-11:40; obory 7-12: 11:40-12:20; obory 13-18: 12:20-13:00
 • 15.00-16.00: prezentace posterů (očekává se přítomnost autorů a autorek posterů)
 • 16.15-19.00: neformální program dle návratky (prohlídka zámku)
 • 19.00: večeře (místo bude upřesněno)

neděle 23. června

 • 7.30-9.30: snídaně pro ubytované (Hotel Arnošt, Arnošta z Pardubic I/750, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí – mapy.cz)
 • 11.00 slavnostní vyhlášení (Aula Arnošta z Pardubic, Univerzita Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice II-Polabiny – mapy.cz)

Předsedové a předsedkyně

Platí pro vás program pro porotce s následujícími změnami:

čtvrtek 20. června

 • 14.00: možnost příjezdu (dle návratky), zajištěno ubytování bez stravy (Hotel Arnošt, Arnošta z Pardubic I/750, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí – mapy.cz)

pátek 21. června

 • 10.00-12.00: porada předsedů porot (SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice – štáb – mapy.cz)

sobota 22. června

 • 16.00: porada předsedů porot (SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice – štáb – mapy.cz)