Záštita rektora Univerzity Pardubice

Rektor Univerzity Pardubice, prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., převzal záštitu nad oborem 03 – Chemie na celostátní přehlídce SOČ.