Záštita nad oborem Zdravotnictví

Záštitu nad oborem Zdravotnictví převzal MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky.