Začíná EUCYS, SOČka vysílá tři reprezentanty

Letos se koná 33. ročník Evropské soutěže mladých vědců, hostitelskou zemí je Nizozemsko, historické a univerzitní město Leiden. Soutěž se uskuteční od 13. do 18. 9. a je do ní přihlášeno celkem 85 projektů z 33 zemí. Zástupci evropských států si poměří své vědomosti s mladými vědci z Egypta, USA a Kanady.

Českou republiku budou reprezentovat práce tří studentů, které vybrala odborná porota Středoškolské odborné činnosti.

V oboru Fyzika to bude práce Petra Kahana „Příprava a charakterizace spinově polarizovaných hrotů pro tunelovací mikroskopii“, který studuje na Gymnáziu Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou.

Veronika Martinková, studentka Gymnázia Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí, bude soutěžit s prací v oboru Chemie „Přesmyky methansulfonátů N-aryl hydroxamových kyselin“.

V oboru Biologie nás zastoupí Jitka Waldhauserová z Gymnázia J. Masaryka v Jihlavě s prací „Vliv krajiny na hnízdní preference a chování blanokřídlých hnízdících ve stoncích“.

Česká republika na této soutěži participuje od roku 2000, kdy na ni vysílá nejúspěšnější studenty, kteří se zúčastní Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti.

Soutěžícím přejeme hodně úspěchů!