Výsledky licitační porady

Na licitační poradě došlo k doplnění počtu pracích ve všech oborech na 15 až 16 v případě, že některé kraje daný obor neobsadily.

Do celostátní přehlídky postupuje v každém oboru jedna nejlepší práce z krajského kola. Dva nejúspěšnější kraje z minulého ročníku mají právo nominovat práce dvě, celkem je tak obor naplněn šestnácti pracemi.

Kraj má ale právo nenominovat žádnou práci, nebo naopak navrhnout další práce do tzv. licitace. Mezi krajskými koly a celostátní přehlídkou probíhá licitační porada, na které jsou nedostatečně naplněné obory doplněny právě pracemi navrženými do licitace, a to na základě hodnocení předsedů celostátních porot jednotlivých oborů. V oborech 05, 13 a 15 licitace neprobíhala a všechny práce navržené řádně +do licitace postupují do celostátního kola, u oborů 2 a 16 licitace neprobíhala a postupují jen řádně postupující práce.

Seznam prací, které postupují z licitace:

Obor 01
Ondřej Brůha (Praha): Abnormální algebra
Tomáš Domes, Filip Čermák (Moravskoslezský): Zajímavá tvrzení o elipsách a jejich důkazy
Anna Sedláčková (Olomoucký): Mariášový turnaj – teorie grafů

Obor 03
Josef Tomeček (Zlínský): Příprava nových ligandů na bázi adamantanu a jejich supramolekulární chování ….
Tereza Gistrová (Zlínský): Návrh nového nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy HIV-1

Obor 04
Václav Plavec (Ústecký): Algoritmy biologických vzorů
Kateřina Pečinková (Moravskoslezský): Vliv aklimační ozářenosti na organizaci pigment-proteinových komplexů thylakoidní membrány smrku ztepilého

Obor 06
Jan Habásko (Praha): Myokarditida a zánětlivá kardiomyopatie

Obor 07
Veronika Přichystalová (Jihomoravský): Sestavení a optimalizace testu ELISA pro detekci specifických protilátek proti EHV-1 v krevním séru koní

Obor 08
Lucie Nepovímová (Praha): Propylenglykol a jeho toxicita u rostlin
Pavlína Zelenková (Jihočeský): Léčba varroázy v termosolárním úlu

Obor 09
Jakub Platil (Praha): Návrh dopravního řešení Jižního Města
Vítek Dlask, Martin Klesal (Liberecký): Kulový mlýn
Jiří Dufek (Vysočina): Návrh rámu jízdního kola Fatbike
Tomáš Poštulka (Olomoucký): Zrcadlový dalekohled

Obor 10
Jiří Kiebžak (Moravskoslezský): Bezklíčové ovládání a zabezpečení automobilu

Obor 11
David Mynář (Liberecký): Adaptace sklepních prostorů v Appeltově domě
Štěpán Marek (Vysočina): Polyfunkční dům ve Velkém Meziříčí
Klaudie Sofková (Moravskoslezský): Karnola
Daniel Kříž (Jihomoravský): Nedestruktivní testování historických industirálních budov a železobetonových konstrukcí

Obor 12
Petr Palivec, Kamila, Starkbaumová (Praha): Sborník chemických experimentů pro učitele základních a středních škol

Obor 14
Mariana Tauchmanová (Středočeský): Ten Sing a jeho potenciál aneb mladí pro mladé

Obor 17
Tereza Klečková (Praha): Vytvoření obecných zásad pro řešení problémů s udržením stabilního vývoje malých sídelních celků
Lenka Farkotová (Ústecký): Participace mladých občanů v politice
Matěj Macháček (Jihomoravský): Analýza působení mírových sil OSN na africkém kontinentu

Obor 18
Petr Drábek (Zlínský): Deník Včelaře
Lukáš Pospíšil, Karel Tomanec, Lukáš Harkabus (Moravskoslezský): Simulátor autoškoly