Výsledky licitace 2020

Výsledky licitace 2020, tzn. procesu, ve kterém jsou doplňovaná neobsazená místa v oborech celostátní přehlídky SOČ dalšími kvalitními pracemi doporučenými odbornými porotami krajských kol, jsou zveřejněné v Aktuálním ročníku a rovněž je připojujeme zde