Výběr účastníků zahraničních soutěží

V prostorách NIDV v Praze proběhla 10. října nominační schůzka k zahraničním soutěžím. Z vítězů 39. Celostátní přehlídky SOČ v Boskovicích, které odborné poroty nominovaly na zahraniční soutěž, byli vybráni soutěžící, kteří se jednotlivých zahraničních soutěží zúčastní.

Vědecké postery hodnotila zvláštní komise ve složení prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. (ÚK SOČ), PaedDr. Milan Škrabal (ČVUT, ÚK SOČ), Ing. Zora Vidovencová (ČSVTS), doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. (Univerzita Pardubice, ÚK SOČ), Mgr. Ing. Tomáš Doseděl (Masarykova univerzita, SNPTM, ÚK SOČ), Jan Hrabovský (Alumni scientiae Bohemicae), Ing. Jana Ševcová (NIDV, ÚK SOČ), Ing. Miroslava Fatková (NIDV, ÚK SOČ).

Na zahraniční soutěže budou nakonec vysláni následující studenti. O další zahraniční soutěži se v současné době jedná, v případě úspěchu nominuje porota další soutěžící.

Milan Malina, Ondřej Brichta: SOČ v obou 1, téma práce Řídící software šestinohého robota, škola Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23, nominace na: BYSCC, poslední týden v březnu 2018, Peking, Čína – zatím potvrzeno jen jednomu z autorů (vedena další jednání s organizátorem), Swiss Talent Forum, únor 2018, Švýcarsko – náhradník.

Josef Tomeček: SOČ v oboru 3, téma práce: Příprava nových ligandů na bázi adamantanu a jejich supramolekulární chování vůči β-cyklodextrinu a cucurbit[7]urilu, škola: Gymnázium Jana Pivečky SOŠ Slavičín, Školní 822, nominace na: SWISS TALENT FORUM, únor 2018, Švýcarsko.

Adam Urbanec, SOČ v oboru 3, téma práce: Příprava derivátů diketopyrrolopyrrolu pomocí cross-couplingových reakcí, škola SPŠ Chemická Pardubice, Poděbradova 94, nominace na: MILSET, červenec, Gdyně, Polsko.

Tereza Gistrová, SOČ v oboru 3, téma práce: Návrh nového nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy HIV-1, škola: Gymnázium Zlín – Lesní čvrť, Lesní čtvrť 1364, nominace na: MILSET, červenec, Gdyně, Polsko.

Tomáš Ovad, SOČ v oboru 3, téma práce: Vliv velikosti nanočástic stříbra na zesílení signálu v Ramanových spektrech adeninu, škola: Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, nominace na: BYSCC, poslední týden v březnu 2018, Peking, Čína.

Karolina Bodláková, SOČ v oboru 4, téma práce: Hormonální kontrola trávení u švába amerického Periplaneta americana, škola: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, nominace na: IWRW, červen/červenec 2018, Švýcarsko.

Adéla Rotreklová, SOČ v oboru 4, téma práce: Lidské indukované pluripotentní kmenové buňky se stresují! Replikační stres, nestabilní genom, a to vše kvůli selhání bázově excizního mechanismu opravy DNA?, škola: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14, Brno, nominace na: ISEF, 14. – 19. 5. 2018, Pittsbourgh, USA.

Kateřina Pečinková, SOČ v oboru 4, téma práce: Vliv aklimační ozářenosti na organizaci pigment-proteinových komplexů thylakoidní membrány smrku ztepilého, škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, nominace na: IWRW, červen/červenec 2018, Švýcarsko.

Jan Habásko, SOČ v oboru 6, téma práce: Myokarditida a zánětlivá kardiomyopatie, škola: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, nominace na: EUCYS, září 2018, Dublin, Irsko.

Veronika Přichystalová, SOČ v oboru 7, téma práce: Sestavení a optimalizace testu ELISA pro detekci specifických protilátek proti EHV-1 v krevním séru koní, škola: Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 2, nominace na: EUCYS, září 2018, Dublin, Irsko.

Matěj Štágl, SOČ v oboru 18, téma práce: Simplex RPG Engine, škola: Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969, nominace na: ISEF, 14. – 19. 5. 2018, Pittsbourgh, USA, EUCYS, září 2018, Dublin, Irsko.

Břetislav Hájek, SOČ v oboru 18, téma práce: Optické rozpoznávání ručně psaného textu, škola: Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, nominace na: ISEF, 14. – 19. 5. 2018, Pittsbourgh, USA.