Tři zlaté a jedna stříbrná medaile

Mimořádný úspěch českých studentů na mezinárodní soutěži v Číně

  1. srpna skončilo slavnostním vyhlášením výsledků finále 33. ročníku mezinárodní celočínské soutěže odborných projektů China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC 2018) ve městě Chongqing.

CASTIC je jednou z největších světových vědeckých soutěží, které se mimo pěti set čínských studentů účastní i stovka zahraničních soutěžících z celého světa (Velká Británie, Německo, Dánsko, Švédsko, Brazílie, Jižní Korea, Indie, Thajsko, Portoriko atd.).

Za Českou republiku se díky spolupráci a podpoře Českého svazu vědeckotechnických společností účastnili čtyři úspěšní účastníci soutěží Středoškolská odborná činnost a Amavet:

Natan Sidej z Gymnázia v Praze 6, Arabská, s prací Syntéza inhibitorů fibroblastového aktivačního proteinu odvozených od 2-kyanopyrrolidinu, se kterou zvítězil v oboru 03 Chemie na 40. ročníku celostátní přehlídky SOČ v Olomouci,

Tereza Smutná z Gymnázia Brno, Řečkovice, zvítězila na letošní celostátní přehlídce SOČ v oboru 04 Biologie s prací Vliv subchronické inhalace nanočástic PbO na cílové orgány. V Číně reprezentovala Amavet.

Jiří Doseděl z Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova reprezentoval SOČ s prací Úloha proteinu WRNIP1 při udržování genomové stability, která byla vyhodnocena jako druhá nejlepší práce v oboru 04 Biologie na celostátní přehlídce SOČ v Olomouci.

Druhou reprezentantkou Amavetu byla Natalie Cisariva.

Studenti si před vlastní soutěží museli připravit posterové prezentace svých prací, kde shrnuli nejdůležitější výsledky své vědecké činnosti. Následně práce obhajovali v detailních odborných diskusích před šesti porotci, kteří pocházeli z řad předních vědeckých kapacit.

Projekty Natana, Terezy a Jirky získaly nejvyšší ocenění – zlatou medaili, Natalie medaili stříbrnou. Tereza získala kromě zlata i další zvláštní cenu.

Všem studentům gratulujeme k významnému úspěchu na mezinárodní scéně a děkujeme za skvělou reprezentaci České republiky!!!