Tři SOČkaři získávají Cenu Učené společnosti

SOČka nekončí celostátním kolem! Nejlepší soutěžící jsou nominováni na zahraniční soutěže nebo získávají řadu doplňkových cen. Jednou z nich je Cena Učené společnosti.

Tu letos získávají tři účastníci 44. celostátní přehlídky SOČ. Jedná se konkrétně o Jakuba Hadače z Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech, který s prací Pozorování a zpracování planetkových zákrytů pomocí CMOS kamer soutěžil v oboru 2. fyzika. Další úspěšnou nositelkou Ceny Učené společnosti je Adéla Bubeníková z Gymnázia Opatov, která se s prací Léčba cerebrálních kavernózních malformací účastnila v oboru 6. zdravotnictví. Do třetice si cenu převezme Benedikt Mrázek z Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích, který s prací Lidská svoboda a determinismus u Tomáše Akvinského soutěžil v oboru 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Soutěžící k nominaci vybírá celostátní porota SOČ, nominaci podává Sdružení na podporu talentované mládeže České republkiky ve spolupráci s Národním pedagogickým insittutem. O udělení či neudělení ceny rozhoduje Učená společnost České republiky.

Všem oceněným gratulujeme a držíme palce letošním finalistům!