Soutěž IT v rámci zemí V4

Pro zájemce o IT technologie nabízíme informace ohledně nové IT soutěže v rámci zemí V4.

Podrobnosti  o soutěži jsou uvedené

v pravidlech soutěže

a přiloženém letáku