SOČka jede dál!

Krajským a okresním koordinátorům byla zaslána doporučení, jak lze realizovat nižší kola i v podmínkách nařízeného uzavření škol. Pravidla SOČ nebrání využití moderních technologií a obhajoby tak mohou proběhnout prostřednictvím videí. Ruší se dříve vyhlášený harmonogram, nový harmonogram stanoví pro každý kraj krajská komise. V rámci kraje může dojít k rozhodnutí, že nebudou realizována okresní kola.