#socjededal: videa 5 – Geologie a geografie

Letošní celostátní přehlídka proběhla online, takže jsme se nemohli společně setkat, obdivovat vzájemně svoje práce a lecčemu se přiučit. Abychom to aspoň trochu vynahradili, přinášíme všechna videa z celostátní přehlídky.

Radioaktivita horninového podloží města Brna

Autor: Lukáš Mikša

Mapa s příběhem Bruntálska

Autor: Jiří Šalajka

Mapování prostorové orientace sakrálních staveb

Autor: Vojtěch Klapetek

Cyklistická doprava v Českých Budějovicích a okolí

Autor: Jakub Pavkov

Foraminifery a jiné mikroorganismy z lochkovu a pragu českého devonu Barrandienu

Autor: Jiří Bruthans

https://www.youtube.com/watch?v=fyrbRjqbwek

Itinerář školního zájezdu do Berlína

Autor: Kateřina Ulrychová

Wherigo, GPS dobrodružství ve skutečném světě

Autor: Václav Šístek

Rozhledny a vyhlídková místa turistické oblasti Českomoravské pomezí k roku 2019

Autor: Radka Šinkorová

Vyhledávání přirozených vývěrů minerální vody v okolí lázní Teplice nad Bečvou

Autor: Hana Koryčánková

Asociace fosilií z lokality Štíty (bystřický litofaciální vývoj české křídové pánve)

Autor: Aleš Janderka

Výzkum korelace hodnot obsahu manganu a železa ve veřejně dostupných zdrojích podzemní vody na Blovicku

Autor: Martina Škudrnová

Fyzikální a chemické vlastnosti vod a mineralogie sekundárních nerostů v lomu Pohled

Autoři: Eliška Ondráčková, Matěj Moravec