#socjededal: videa 4 – Biologie

Letošní celostátní přehlídka proběhla online, takže jsme se nemohli společně setkat, obdivovat vzájemně svoje práce a lecčemu se přiučit. Abychom to aspoň trochu vynahradili, přinášíme všechna videa z celostátní přehlídky.

Poodhalení vzájemné příbuznosti krevet komplexu Periclimenes s. l.

Autor: Jan Lukovský

Mezipohlavní rozdíly v obličeji u současné české populace ve věku 61–94 let

Autor: Lea Abrtová

Predikce proteinové struktury receptoru mGluR2 pro vstup viru vztekliny u letounů

Autor: Vítězslav Havlíček

Zavedení nového cytogenetického markeru pro možnou detekci pohlavních chromozomů u sekáčů

Autor: Marie Durdilová

Video průvodce výcvikem poštolky obecné (Falco tinnunculus)

Autor: Jaroslav Pánek

Vliv silniční dopravy na abundanci želvušek

Autor: Vojtěch Vyskočil

Mikrobiom ptačího vejce u sýkory koňadry (Parus major)

Autor: Dominika Soukupová

Příprava a optimalizace nástrojů pro studium nemembránových organel in vitro

Autor: Michaela Jirků

Hledání nových RNA virů

Autor: Jiří Houska

Mapování střevního mikrobiomu pacienta s Parkinsonovou chorobou

Autor: Ema Tomanová

Testování vlivu fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách

Autor: Ema Grofová

Úloha fytochromů v regulaci exprese auxinových transportérů v hypokotylech rajčete Solanum lycopersicum L.

Autor: Anna Hýsková

Enzym polysacharid-lyáza produkovaný houbou Fistulina hepatica a jeho aktivita na biologicky aktivních polysacharidech

Autor: Aneta Pouková

Vznik a ultrastruktura dentinových tubulů

Autor: Magdaléna Koloušková

Vliv nanočástic na mikroorganismy

Autor: Adam S. Rákos