#socjededal: videa 3 – Chemie

Letošní celostátní přehlídka proběhla online, takže jsme se nemohli společně setkat, obdivovat vzájemně svoje práce a lecčemu se přiučit. Abychom to aspoň trochu vynahradili, přinášíme všechna videa z celostátní přehlídky.

Optimalizace syntézy redukovaného grafen oxidu pro aplikaci v Ramanově spektroskopii

Autor: Jiří Šalajka

Zastoupení jednotlivých mastných kyselin v semenu hořčice bílé a jejich vliv na organismus

Autor: Jan Zindr

Syntéza čistého enantiomeru chirálního glykolurilu

Autor: Renata Jurková

https://youtu.be/xicRBTxJt3g

Syntéza potenciálních antituberkulotik

Autor: Nikola Eva Mádlová

Přímá elektrochemická detekce bílkovin a jejich komplexů na nabitých površích

Autoři: Dominika Blechová, Tereza Fazourová

Syntéza laserové molekuly anti-B18H22 a jejího Br- derivátu

Autor: Vojtěch Strnad

Vliv inkorporace N-substituované aminokyseliny do C-konce řetězce B insulinu na jeho biologické vlastnosti

Autor: Karolína Mrzílková

https://www.youtube.com/watch?v=JkXt0xWTzSY

Taurin v energetických nápojích

Autor: Anežka Laščáková

Moderní zobrazování skrytých otisků prstů: Detailní analýza povýstřelových zplodin pro kriminalistické účely

Autor: Marika Kolářová

Změny fluorescenčního spektra látek po komplexaci do cyklodextrinové kavity pro použití v molekulárních senzorech

Autor: Aneta Kahleová

Využití hybridních guanidinátových ligandů pro přípravu katalyzátorů a luminiscenčních materiálů

Autor: Kristýna Pokorná

Příprava matričního pracovního referenčního materiálu

Autor: Šimon Sládek

Spektroskopická charakterizace komplexů aminokyseliny histidin s kovy

Autor: Kateřina Sochorová

Modelování přenosu protonu ve vesmíru: Rozmanitá chemie methanolu a kyseliny mravenčí

Autor: Karolína Fárníková

Studium molekulární podstaty stability proteinů

Autor: Martin Havlásek