#socjededal: videa 2 – Fyzika

Letošní celostátní přehlídka proběhla online, takže jsme se nemohli společně setkat, obdivovat vzájemně svoje práce a lecčemu se přiučit. Abychom to aspoň trochu vynahradili, přinášíme všechna videa z celostátní přehlídky.

Obor: 2

Optický jev schlieren a jeho využití v experimentech

Autor: Jan Šebor

Dynamický rozptyl světla

Autor: Martin Čmel

Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50Mn28Ga22 a konstrukce mikropumpy

Autor: Šimon Sukup

Automatizace testování stripových křemíkových detektorů pro experiment ATLAS v CERN

Autor: Aleš Socha

Vliv morfologie, druhu materiálu a aktivace povrchu na smáčivost

Autor: Barbora Baštářová

Automatizace měření elektrických vlastností stripových senzorů

Autor: Václav Pavlíček

Optické vlastnosti vysoce emisivní termografické barvy

Autor: Michael Gulyj

Chladicí zařízení na bázi Peltierova článku

Autor: Pavel Kejík

Stabilizace plazmatu na tokamaku GOLEM

Autor: Daniela Kropáčková

Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverznı́ metody

Autor: Marco Souza de Joode

Variační řešení okrajové úlohy v elasto-statice

Autor: Jakub Koňárek

Matematické modelování vybraných problémů z teoretické mechaniky

Autor: Jaroslav Scheinpflug

Měření rozpadových produktů radonu částicovou kamerou MX-10

Autor: Štěpán Filip

Simulace ultra-relativistických srážek jader podle Glauberova modelu

Autor: Matěj Gajdoš

Laser

Autor: Michal Průšek

Rameno pro hendikepované řidiče a spolujezdce

Autor: Radek Novotný