#socjededal: videa 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Letošní celostátní přehlídka proběhla online, takže jsme se nemohli společně setkat, obdivovat vzájemně svoje práce a lecčemu se přiučit. Abychom to aspoň trochu vynahradili, přinášíme všechna videa z celostátní přehlídky.

Právní postavení subjektu cestovního ruchu v České republice

Autor: Barbora Lucie Pavlíková

Xenofobie v české společnosti ve vztahu k politice

Autor: Michaela Kubínová

Rozbor řetězových e-mailů a hoaxů a průzkum jejich šíření mezi seniory

Autor: Miroslav Harant

Politický marketing, big data a jejich vliv na svobodu voleb

Autor: Ivan Bejin

Homosexualita v kontextu víry

Autor: Ellen Lesovská

Volební systém do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Autor: David Chaloupka

Eutanazie z pohledu laické veřejnosti a zdravotníků

Autor: Tereza Ševčíková

Eroze českého ústavního systému

Autor: Michael Douša

EU – velký otazník současnosti

Autor: Barbora Spáčilová

Kosmický prostor a nebeská tělesa v mezinárodním právu veřejném

Autor: Aneta Vacková

Bajka o včelách Bernard Mandeville

Autor: Helena Kamrlová

Mezinárodní trestní právo a jeho vývoj

Autor: Marek Břečťan

Fenomén bezdomovectví v souvislosti s exekucí

Autor: Diana Horká

Politika v ČR

Autor: Jiří Adamec

Pohled středoškoláků na politické dění a na jednotlivé politické strany

Autor: Petr Měřínský

Tvorba didaktických materiálů pro výuku Hardwaru na středních odborných školách

Autor: Miloslav Švec