#socjededal: videa 16 – Historie

Letošní celostátní přehlídka proběhla online, takže jsme se nemohli společně setkat, obdivovat vzájemně svoje práce a lecčemu se přiučit. Abychom to aspoň trochu vynahradili, přinášíme všechna videa z celostátní přehlídky.

Chrám lidu, jakožto důkaz neustálé opakovanosti lidských dějin

Autor: Lucie Smolková

Proměna Sudet ve 20. století se zaměřením na Děčínsko

Autor: Adam Bouška

Leopold Slíva, bojovník za svobodné Československo

Autor: Václav Stánec

Osudy Viléma Rajnera na pozadí doby 20. století

Autor: Jan Vilém Rajner

Reflexe ženského emancipačního hnutí ve 20. letech 20. stol. v časopise Šťastný domov

Autor: Anna Pazourková

K historii partyzánské skupiny Carbon-Palcát se zaměřením na vzpomínky popovických pamětníků

Autor: Ondřej Staník

Osudy mých předků se zaměřením na období totálního nasazení během 2. světové války

Autor: Barbora Ivasienková

Vyšetřování zázraků v Dubu nad Moravou na počátku 18. století

Autor: Daniel Kadlec

Cesta mých předků na Volyň a zpět (s ohledem na historické souvislosti)

Autor: Tereza Ruferová

Příběh Grete Reiner

Autor: Barbora Lukešová

Poválečný životní osud mého praděda Karla Mildnera na pozadí neodsunutých Němců na Žatecku a Mostecku (v části Ústeckého kraje)

Autor: Klára Mildnerová

Péče o válečné invalidy v Českých Budějovicích v letech 1914–1929

Autor: Karolína Doleželová

Tragické události konce druhé světové války ve Starém Městě

Autor: Barbora Směřičková

Obraz událostí Palachova týdne v soudobých oficiálních médiích

Autor: Hubert Dokoupil

Příběh Oldřišky Keithové

Autor: Kateřina Lněničková