Setkání k 40. výročí Středoškolské odborné činnosti

V konferenčním centru NIDV v Praze se 4. prosince konalo Setkání k 40. výročí SOČ, které bylo příležitostí k zamyšlení nejen nad uplynulými 40. ročníky soutěže, ale především nad tím, co je potřeba udělat pro další fungování a rozvoj soutěže. Sešli se porotci, organizátoři, zástupci krajských úřadů, pedagogové, zástupci spolupracujících odborných pracovišť,  nesměli chybět ti, kterých se soutěž týká, tzn. soutěžící současní a bývalí a měli jsme příležitost pozvat rovněž soutěžící ze Slovenska a zástupce slovenského organizátora SOČ.  V průběhu zazněla řada podnětů, novinek, nápadů, kterými se bude vedení soutěže zabývat.

Další info je k dispozici na webu NIDV