Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky

Semináři pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří působí především v oblasti středního vzdělávání a věnují se (nebo se hodlají věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží Středoškolská odborná činnost, se koná 15. března 2018 v prostorách Administrativního a školícího centra v Brně, Cejl 73 (místnost 121). Začátek semináře je 15. března 2018 v 10:00 hodin, konec semináře předpokládáme v 16:30. Prezence probíhá od 09:30 do 10:00 hodin.

Program semináře je rozdělen do 4 okruhů:

Okruhy (zkrácený přehled):

  1. Metodika odborné práce, práce s tématem a psaní odborné práce
  2. Hodnocení odborné práce
  3. Etika odborné vědecké činnosti, autorské právo, patenty
  4. Prezentace výsledků odborné, vědecké práce

 

Elektronickou přihlášku na Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky vyplňte prosím do 5. března 2018 na

http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=59961&operace=detail

 Případné dotazy vám rádi zodpovíme, případně poradíme s elektronickým přihlášením na emailových adresách sevcova@nidv.cz, fatkova@nidv.cz.