Seminář pro matematicky nadané středoškoláky

Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty (září až prosinec 2016, Praha): seminář pořádaný Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI), sdíleným pracovištěm Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

Jedná se o intenzivní 12týdenní seminář podpořený z prostředků MŠMT a určený matematicky nadaným středoškolákům. Seminář je pro účastníky zdarma. Více se dozvíte na webu.