Seminář k problematice SOČ

Středisko volného času Korunka v Ostravě pořádá pro zájemce o soutěž SOČ dne 20. listopadu 2020 seminář na téma „Neomylná věda„. Podrobný program se připravuje a bude včas zveřejněn společně s dalšími informacemi ohledně přihlášení.