Sedm SOČkařů získá Cenu Učené společnosti

Sedm účastníků 42. celostátní přehlídky SOČ získalo prestižní Cenu Učené společnosti. Srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do dalšího vědeckého života!

Na základě doporučení odborných porot nominuje SOČkaře Ústřední komise SOČ ve spolupráci se Sdružením na podporu talentované mládeže České republiky. Nominaci může podat také každá střední škola.

Ze studentů, kteří byli nominováni za minulý ročník SOČ, získalo ocenění následujících sedm SOČkařů a SOČkařek:

  • Michal Bravanský za práci „Měj přehled: agregátor zpráv“
  • Ema Grofová za práci „Vliv fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách“
  • Martina Hanusová za práci „Měření rizikových vlastností lithiových akumulátorů“
  • Vítězslav Havlíček za práci „Predikce proteinové struktury receptoru mGluR2 pro vstup viru vztekliny u letounů“
  • Šárka Odstrčilová za práci „Dlouhodobé telemetrické sledování časoprostorových aktivit orla mořského“
  • Zdeněk Pezlar za práci „Řešení diofantických rovnic rozkladem nad číselnými tělesy“
  • Šimon Sukup za práci „Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50 Mn28 Ga22 a konstrukce mikropumpy“