Přihláška pro organizátory

Systém elektronického přihlašování do soutěže Středoškolská odborná činnost je primárně určen soutěžícím – žákům středních škol. O postupu do vyšších kol ale rozhoduje porota, jejíž rozhodnutí musí do systému zanést koordinátor školního, okresního nebo krajského kola.

Studenti: Jak se přihlásit

Účast v soutěži je podmíněna včasným přihlášením v souladu s harmonogramem SOČ pro aktuální ročník a s pokyny školního, případně okresního organizátora SOČ. Soutěžící vyplní webový formulář přihlášky SOČ – část A, část B, nahraje soutěžní práci v PDF, případně přílohu, nahraje odkaz na video s prezentací práce. Po finálním odeslání přihlášku vytiskne a podepíše. Společně s tištěnou verzi práce v jednom  vyhotovení (pokud je organizátorem požadována) ji předá organizátorovi školního kola. Webovou přihlášku SOČ naleznou studenti na www.soc.cz/prihlaska. Podrobný návod pro soutěžící najdete v tomto článku.

Přihláška je doplněna o podrobnou nápovědu. Student může přihlášku vyplňovat postupně a vracet se k ní. Po finálním odeslání má ještě desetidenní ochrannou lhůtu, ve které se může k přihlášce vracet a  vyměnit soutěžní práci, případně přílohu. Opravu dalších údajů v přihlášce může provést jen organizátor příslušného soutěžního kola. Organizátor příslušného postupového kola může provádět opravy dalších údajů a výměnu práce i po skončení lhůty a před potvrzením práce k postupu do dalšího kola. Výměnu práce a příloh může rovněž provést správce databáze (jana.sevcova@npi.cz).

Co dělají koordinátoři nižších soutěžních kol?

Přístup do elektronického systému SOČ je organizátorům školních, okresních a krajských kol zajištěn přes adresu přihlášky SOČ: www.soc.cz/prihlaska. V dolní části úvodní strany v části „Jsem garant soutěžního kola a chci vidět přihlášky“ se přihlásíte do systému zadáním uživatelského jména a hesla, které obdržíte na vaši e-mailovou adresu, kterou

  • pro organizátora školního kola zadá do formuláře webové přihlášky SOČ soutěžící;
    nahlaste prosím včas zájemcům o soutěž SOČ ve škole vaši správnou e-mailovou adresu!
  • pro okresní a krajské garanty zůstává v platnosti uživatelské jméno a heslo z loňského ročníku. V případě nového organizátora nebo nové e-mailové adresy zadá změnu NPI ČR (Jana Ševcová, Miroslava Fatková). Nové přihlašovací jméno a heslo dostane pak organizátor na nahlášenou e-mailovou adresu. Pokud jste již heslo z loňského roku zapomněli, systém vám zapomenuté heslo pošle.
  • pro porotce školních, okresních a krajských kol předá heslo garant školního (okresního, krajského) kola. Umožní jim přístup k elektronické verzi prací po dobu konání soutěže. Podle hodnocení odborné poroty doporučí, případně nedoporučí práci k postupu.

Organizátor školního kola u prací doporučených k postupu vytiskne část C přihlášky, podepíše a připojí ji k originálu tištěné přihlášky soutěžícího, tedy k částem A a B. Postup z okresního a krajského kola: postupují všechny práce navržené k postupu. (Postupový klíč si dojednají organizátoři příslušných postupových kol podle místních podmínek – zpravidla jedna až dvě práce za obor.)

Postup z krajského do ústředního kola: práce doporučené odbornou porotou k postupu a
uvedené na 1. místě (1.a 2. místě u dvou krajů, kterým Ústřední komise přidělila bonifikaci na základě výsledků předchozího ročníku), budou považovány za řádně postupující. Ostatní práce navržené k postupu budou chápány jako práce navržené do licitace. O těchto pracích budou rozhodovat porotci celostátní přehlídky cca 14 – 20 dnů před zahájením celostátní přehlídky.

Organizátor příslušného postupového kola současně předá podepsaný originál tištěné přihlášky (Části A, B, C) a jeden výtisk práce za každého postupující studenta organizátorovi následujícího postupového kola.

Upozornění

Organizátor školního (okresního, krajského) kola má přístup k přihláškám podaným jen v rámci příslušného postupového kola. Organizátor má i po potvrzení přihlášek k postupu přístup k přehledu prací a k přihláškám.

Podrobný popis práce školního koordinátora

Organizátor školního kola:

  1. zadá adresu elektronického systému SOČ www.soc.cz/prihlaska
    vyplní „Uživatelské jméno“ a „Heslo „ (podle údajů, které zašle systém automaticky na zadanou e-mailovou adresu školního organizátora do 24 hod. po finálním odeslání přihlášky soutěžícím)
  2. klikne na tlačítko „Přihlásit se“ a otevře se seznam prací přihlášených do  příslušného školního kola SOČ. U každé soutěžní práce je uveden registrační kód práce, název práce a stav (zda je odevzdaná, v ochranné lhůtě, ve školním kole,…). Organizátor klikne na registrační kód či na zelenou šipku na konci řádku a otevře se příslušná přihláška.
  3. Organizátor má následující možnost zobrazit celou přihlášku, stáhnout přihlášku v PDF, upravit přihlášku,  nedoporučit práci k postupu,  doporučit práci k postupu – v růžové tabulce do šedého rámečku doplní hodnocení práce a zatrhne „Doporučit“, klikne na „vložit hodnocení“. Poté bude opakovaně vznesen dotaz na potvrzení k postupu a po odsouhlasení se v horní části objeví další čtvrtý šedý obdélníček – „Část C přihlášky“, který vytiskne a připojí k částem A a B, organizátor si může nastavit v postranním šedém rámečku soutěžní obor, nastavit požadovanou fázi, ve které se přihláška nachází. Může tak sledovat postup přihlášky celou soutěží i poté, co opustila jeho soutěžní kolo.