Předávání cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2017

Předání cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského se konalo ve čtvrtek 14. prosince 2017 v Brdičkově posluchárně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8. Ocenění získalo 11 úspěšných účastníků vybraných předmětových olympiád a badatelské soutěže Středoškolská odborná činnost. Nadační fond od samého počátku podporuje a oceňuje rovněž učitele úspěšných účastníků soutěží. Ve spolupráci s Českým svazem vědeckotechnických společností oceňuje rovněž učitele, jejichž žáci získalu cenu Českého svazu vědeckotechnických společností za vítězství ve finále soutěže Středoškolská odborná činnost v červnu 2017. Soustavnou podporou českých talentovaných studentů se dlouhodobě snaží naplňovat vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního československého nositele Nobelovy ceny. Slavnostní předávání Cen NF JH je každoročně načasováno k výročí jeho narození (*20.12.1890).

Česká televice byla nejen při slavnostním vyhlášení vítězů, ale věnovala se tématu i v raním vysílání Studia 6.

ČT 1, Studio 6-Ocenění pro talentované studenty (14.12.2017)
V raním Studiu 6 se k odpolednímu předávání Cen NF JH 2017 sešli: studentka K. Kubíková, která převzala ocenění za vítězství v mezinárodní biologické olympiádě, její pedagog M. Šíma z Gymnázia Botičská Praha 2 a Květa Stejskalová, místopředsedkyně správní rady NF JH. V rozhovoru společně přiblížili práci s talentovanými studenty, letošní oceněné a činnost NF JH, který se nadaným žákům v přírodních vědách věnuje od r. 1993.

(spustit z archivu ČT v čase 51:30 od začátku vysílání pořadu).

Společnými organizátory akce jsou: Nadační fond Jaroslava Heyrovského, Národní institut pro další vzdělávání a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i.