Pokyny pro 44. CP SOČ 2022 v Kutné Hoře

Pokud jste postoupili z krajského kola, gratulujeme. Na tomto místě shrnujeme všechny informace potřebné k účasti na celostátní přehlídce v Kutné Hoře.

Mladí vědci z celé republiky se sejdou 11. června 2022 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Na 44. ročníku Celostátní přehlídky SOČ představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech. Zahájení Celostátní přehlídky prací za přítomnosti paní hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové, představitelů vysokých škol a Akademie věd se uskuteční 10. června v aule školy a zakončení proběhne 12. června tamtéž.

Pokyny

Místo konání CP SOČ: Gymnázium J. Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Termín: 10. – 12. 6. 2022

Jak bude vypadat obhajoba: Odborné poroty prostudovaly vaše práce a jsou s nimi dobře obeznámeny, stejně tak s videoprezentacemi. Čas obhajoby a následné diskuse je jasně určen na 5+15 minut. Každý soutěžící krátce představí hlavní teze a výsledky své práce v rozsahu maximálně do 5 minut a následuje diskuse do 15 minut. Další pokyny Vám zašle předseda příslušné poroty.

Dress Code: Jelikož se přehlídka koná nestandardním způsobem v improvizovaných podmínkách, neočekáváme od soutěžících slavnostní oblečení (oblek apod.). Uvítáme slušné čisté oblečení (pánové džíny, košili; dívky kalhoty, halenky, sukně, šaty); zkrátka to, v čem se cítíte dobře.

Ubytování: Letošní SOČ je kvůli mimořádné situaci s válečnými utečenci bez možnosti ubytování na internátech. Prosím, kontaktujte co nejdříve svého krajského koordinátora a sdělte mu, zda se dopravíte po vlastní ose (pátek), upřesněte čas příjezdu do Kutné Hory, nebo přijedete s krajskou delegací. Nouzové ubytování je ve škole (karimatka a spacák nutné, sprchy zajištěny).

Na uložení případných cenností si soutěžící mohou pronajmout uzamykatelnou šatní skříňku (na klíč se vybírá vratná záloha 300 Kč). K dispozici jich bude ovšem omezené množství (cca 100 ks), doporučujeme proto sdílet skříňku po dvojicích nebo trojicích nebo si nejlépe nebrat cennosti žádné.

Pokud máte zdravotní či jiná omezení, která vám komplikují přespání na podlaze, dejte, prosím toto vědět krajskému koordinátorovi nejpozději do 20. 5. a my se pokusíme najít řešení.

Stravování: Stravování kompletně zajišťuje školní jídelna GJO, výběr a objednání jídel najdete na webu gymnázia
https://www.gymkh.cz/celostatni-kolo-soc-2022/

Doprava:
NEPROPLÁCÍ SE JÍZDENKA 1. třída, PENDOLINO 1. třída, MHD CELODENNÍ.

Dopravu na CP zajišťují krajští koordinátoři hromadně vlakem z krajského města, a to na základě odevzdaných návratek. Krajská delegace dorazí společně do zastávky Kolín, nebo do zastávky Kutná Hora-město. Ze zastávky Kolín bude po domluvě zajištěna autobusová doprava do školy. Doprovod krajské delegace předloží skupinovou jízdenku pro cestu tam i zpět. Jízdné bude proplaceno NPI převodem na účet. Neproplácí se jízdenky 1. třídy, celodenní MHD

Účastníci ze Středočeského kraje se řídí pokyny krajského garanta.

Postery: posterové prezentace jsou dobrovolné, rozměr posteru nepředepisujeme. Záleží na Vás, jaký zvolíte. Pouze doporučujeme formát A2/A1.

Program: přesný program najdete na webu pořadatelské školy https://www.gymkh.cz/celostatni-kolo-soc-2022/