Opatření v případě zjištění plagiátorství v SOČ

Doporučený postup krajským garantům SOČ v případě zjištění plagiátorství ve školním, okresním či krajském kole SOČ:

  1. Práci nehodnotit, nezařazovat do výsledků s umístěním.
    Do výsledkové listiny uvést autora/y a název práce na konec seznamu s označením „Práce nebyla hodnocena“.
  2. Práci nenavrhovat k dalšímu postupu.
  3. Školní přehlídka SOČ: Zpracovat protokol školní komise SOČ o zjištěném porušení etických pravidel soutěže. Opatřit protokol podpisy odpovědných osob (…).
  4. Okresní přehlídka SOČ: Zpracovat protokol okresní komise SOČ o zjištěném porušení etických pravidel soutěže. Opatřit protokol podpisy odpovědných osob (…) a postoupit protokol krajské komisi, resp. příslušnému pracovišti krajského úřadu, které má v agendě garanci okresních a krajských kol SOČ.
  5. Krajská přehlídka SOČ: Zpracovat protokol krajské komise SOČ o zjištěném porušení etických pravidel soutěže. Opatřit protokol podpisy odpovědných osob (…) a postoupit protokol příslušnému pracovišti krajského úřadu, které má v agendě garanci okresních a krajských kol SOČ.
  6. Doporučuje se, aby Krajská komise SOČ, resp. krajský garant SOČ informovali školu o zjištěném porušení etických pravidel soutěže v práci autora/ů z příslušné školy.

Postup v případě zjištění plagiátorství na Celostátní přehlídce SOČ:

  1. Práci nehodnotit, nezařazovat do výsledků s umístěním v pořadí hodnocení. Do výsledkové listiny uvést autora/y a název práce na konec seznamu s označením „Práce nebyla hodnocena“.
  2. Zpracovat protokol o zjištěném porušení etických pravidel soutěže. Opatřit protokol podpisy odpovědných osob (předseda Ústřední komise, předseda Ústřední poroty, předseda příslušné odborné poroty, zástupce NPI ČR a postoupit protokol příslušnému pracovišti krajského úřadu, které má v agendě garanci okresních a krajských kol SOČ.