Obor 9 – Strojírenství, hutnictví a doprava

Název: Akcesibilita měst s rozšířenou působností na okrese Nymburk
Autor: Martin Laš

Název: Čtyřnohý robot
Autor: Jakub Jon

Název: Dopravní obslužnost Prostějova
Autor: Jan Horák

Název: Návrh konstrukce a výroba tlakového děla pro Ústav termomechaniky Akademie věd České republi-ky
Autor: Jindřich Bouška

Název: Výroba spalovacího motoru Felgiebel a jeho zapalování
Autor: Daniel Škop

Název: Cnc Frézka
Autor: Daniel Kozak

Název: Dálkově ovládaný kolový transportér
Autor: Martin Andrysík

Název: Skybox – Systém uchycení leteckého transportního kufru pro bezpilotní helikoptéru Skyspotter 150
Autor: Matěj Ježek

Název: 3D tiskárna
Autor: Kamil Ličík

Název: 3D tiskárna
Autor: Jan Svoboda

Název: Aerifikátor
Autor: Jakub Zahrádka

Název: Hodnocení vad v závislosti na způsobu odlévání hliníku
Autor: Daniel Čada

Název: Pracoviště pro automatickou vizualizaci leteckého provozu
Autor: Ondřej Volf

Název: Povrchová aktivace skla plazmatem a nanášení tenkých vrstev metodou ALD za účelem zlepšení homogenity růstu vrstvy
Autor: Vojtěch Válek

Název: Autoblok realizovaný systémem Arduino
Autor: Michal Trs

Název: Využití 3D tisku ve stomatologii
Autor: Anastázie Skučková