Obor 7 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Název: Myopatie u koní se zaměřením na PSSM 1 a 2
Autor: Vítek Dytrych

Název: Vliv negativní energetické bilance v průběhu březosti dojnic českého strakatého a holštýnského skotu na hmotnost jejich telat
Autor: Klára Zdeňková

Název: Fyzikálně-chemické změny u jablek v průběhu jejich dozrávání
Autor: Viktor Kurtin

Název: Vlivy, které škodí včelám
Autor: Daniel Bula

Název: Zalesnění kalamitních holin a rozbor příčin nezdaru umělé obnovy lesa na Lesním hospodářském celku /LHC/ 17111 Libavá
Autor: Kateřina Lišková

Název: Měření loketního indexu včel medonosných
Autor: Karolína Nováková

Název: Městské květnaté louky v Chotěboři
Autor: Michal Pavlas

Název: Městské květnaté louky v Chotěboři
Autor: Adam Smutný

Název: Městské květnaté louky v Chotěboři
Autor: Lenka Tlapáková

Název: Vliv podmínek chovu nosnic na kvalitu vajec
Autor: Justýna Mauleová

Název: Detekce viru afrického moru prasat pomocí supermagnetických nanočástic
Autor: Ondřej Rychlý

Název: Myxomatózní degenerace atrioventrikulárních chlopní v interní veterinární medicíně malých psů
Autor: Klára Kolevská

Název: Změna chuti a čichu při fyzické zátěži
Autor: Václav Školoudík

Název: Ošetření povrchových vlastností semen pšenice seté nízkoteplotním plazmatem
Autor: Jiří Janků

Název: Kontaminace půdy dusíkem v okolí polních hnojišť
Autor: Marie Nováková

Název: Závislost vybraných fenotypových znaků plemene Welsh Mountain Pony na alele G
Autor: Martin Dušek

Název: Problematika výskytu arsenu na Velharticku
Autor: Barbora Volfová

Název: Vinařství v katastrálním území Blučina
Autor: Václav Švihálek