Obor 6 – Zdravotnictví

Název: Vliv modré spektrální složky světla na usínání a spánek člověka
Autor: Vít Pavlík

Název: Celiakie – život bez lepku
Autor: Nikola Bravencová

Název: Hledání nových ligandů k objasnění farmakotoxikologických aspektů myšího konstitutivního androstanového receptoru
Autor: Nikola Eva Mádlová

Název: Příprava a analýza konjugátu CTX-DFO jako potenciálního nosiče v nukleární medicíně
Autor: Petra Miškovičová

Název: Měření koncentrace vodíku v dechu pomocí polovodičového senzoru na bázi oxidu kovu (MOS) pro potenciální využití v diagnostice malabsorpce fruktózy
Autor: Daniel Bernkraut

Název: Účinky nových analogů ghrelinu
Autor: Jan Špaček

Název: Korektivní cvičení na zlepšení držení těla člověka z pohledu anatomie a fyziologie
Autor: Barbora Tarabcová

Název: Screeningové vyšetření dutiny ústní – se zaměřením na nádorová onemocnění
Autor: Sofie Anna Vachalová

Název: Antibakteriální účinky 20 druhů bylinných čajů na bakterie z ústní dutiny
Autor: Eliška Rejhonová

Název: Vybrané psychoaktivní látky a jejich užívání v Olomouckém kraji
Autor: Benedikt František Lochman

Název: Vybrané psychoaktivní látky a jejich užívání v Olomouckém kraji
Autor: Sára Šenková

Název: Umělá inteligence v radiologii
Autor: Zuzana Hudská

Název: Umělá inteligence v radiologii
Autor: Pavel Šmíd

Název: Využití sakrální neuromodulace při léčbě fekální inkontinence
Autor: Gustav Křivinka

Název: Měření objemu orgánů in vitro a in vivo pomocí neinvazivních zobrazovacích metod (MRI, UZ)
Autor: Ema Joudalová

Název: Fakty a mýty Downova syndromu
Autor: Lucie Daniels

Název: Subarachnoidální krvácení a změny permeability hematoencefalické bariéry při zánětlivé reakci.
Autor: Martin Kaleta

Název: Sestrojení 3D hemodynamického modelu cévního řečiště pro měření průtokových parametrů v oblasti karotické stenózy in vitro a srovnání s měřením in vivo
Autor: Adam Školoudík