Obor 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Název: Život seniorů v pobytových zařízeních
Autor: Tereza Mudrová

Název: Poruchy osobnosti
Autor: Adam Tomi

Název: Hraniční porucha osobnosti
Autor: René Harásková

Název: Krátkodobý a dlouhodobý efekt filmového násilí na agresivitu diváka
Autor: Natálie Kikoťová

Název: Vzdělávací panely o lomu u obce Stará Ves
Autor: Adam Mikunda

Název: Preference barev
Autor: Klára Předotová

Název: Škodlivé užívání drog mezi studenty do 26 let
Autor: Daniela Čápová

Název: Rozdíly vnímané akademické účinnosti u studentů 2. a 3. ročníků gymnázia
Autor: Eliška Hlaváčková

Název: Nevědomé faktory v reklamě a jejich působení na spotřebitele
Autor: Barbora Kotuláková

Název: Souvislost životního stylu s obezitou a nadváhou
Autor: Jiří Pazour

Název: Jak se utváří společenská diskuse o klimatické změně
Autor: Klára Halouzková

Název: Deprese u dospívajících dívek – problém současnosti
Autor: Tereza Vlčková

Název: Psychické zdraví jako nejlepší lék aneb nemoci psychosomatického původu
Autor: Linda Victoria Nitrová

Název: Mentální anorexie
Autor: Aneta Málková

Název: Zvládání stresu u studentů gymnázií
Autor: Karolína Vlčková

Název: Mozek, paměť a užitečnost mnemotechnik při učení
Autor: Kryštof Sedlecký