Obor 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Název: Didaktické materiály pro výuku o pedosféře na nižším gymnáziu
Autor: Simona Rozkydalová

Název: Videokurz a sbírka úloh pro předmět programování
Autor: Vladimír Vávra

Název: Posuvná a křídlová vjezdová brána řízená PLC LOGO a Foxtrot s variabilní kabeláží
Autor: Jakub Smělík

Název: Posuvná a křídlová vjezdová brána řízená PLC LOGO a Foxtrot s variabilní kabeláží
Autor: Vojtěch Bursa

Název: Využití rajčete jedlého (Solanum lycopersicum L.) v laboratorních cvičeních z biologie
Autor: Anežka Berková

Název: Inventarizace oddělení 9 v arboretu Kunratice
Autor: Eliška Kühnerová

Název: Učebnice a materiály pro výuku jazyka C
Autor: Adam Knedlhans

Název: Učebnice a materiály pro výuku jazyka C
Autor: Miroslav Soukup

Název: Metody výuky moderních dějin vedoucí k aktivizaci žáků a jejich kritickému postoji
Autor: Gabriela Tomečková

Název: Výukové materiály k obsluze 3D skeneru David
Autor: David Podrazký

Název: Tvorba environmentálních filmů
Autor: Jakub Vlček

Název: Vytvoření metodických materiálů k Arduino stavebnici
Autor: Václav Boukal

Název: IO-Link ve výuce automatizace
Autor: Tomáš Grézl

Název: Vývoj života na Zemi
Autor: Teodor Urban

Název: Sada materiálů pro podporu výuky strojírenské konstrukce v SolidWorks
Autor: Petr Štourač

Název: Autíčko s microbitem (videonávod)
Autor: Tomáš Vendlberger

Název: Smartbag
Autor: Oliver Morgan