Obor 1 – Matematika a statistika

Název: p-adická čísla
Autor: Adéla Heroudková

Název: Použití bayesovských metod pro predikci výroby solárních elektráren
Autor: Hynek Jakeš

Název: Isogenie v kryptografii
Autor: Zdeněk Pezlar

Název: Metody strojového učení a jejich využití v analýze FTIR spektroskopie tkáně prostaty
Autor: Tomáš Flídr

Název: Využití numerických metod při řešení příkladů nebeské mechaniky
Autor: Jakub Vávra

Název: Vytvoření a implementace neuronové sítě
Autor: Štěpán Matěk

Název: Život a dílo Šrínívási Rámanudžana
Autor: Petr Kovanda

Název: Rozšíření derivace pomocí teorie stability
Autor: Vojtěch Kloud

Název: Numerické řešení matematického modelu srážení krve
Autor: Šimon Pekár

Název: Rekurentní vztahy a vzorce pro n-té členy pro determinanty z n-diagonálních symetrických Toeplitzových matic s prvky tvořenými kombinačními čísly a jinými vzory
Autor: Oliver Bukovianský

Název: Pravděpodobnost nesoudělnosti dvou náhodně generovaných přirozených čísel
Autor: Troy Swingler

Název: Ramseyova teorie
Autor: Diana Bergerová

Název: Goniometrie v antice
Autor: Ondřej Chwiedziuk

Název: Hladké variety a jejich aplikace
Autor: Antonín Sekerka