Nabídka Ústavu částicové a jaderné fyziky, MFF UK

Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Nabízíme vedení studentských prací na témata z oborů částicové a jaderné fyziky. Nabízená témata naleznete na webové stránce http://ipnp.cz/soc . Neváhejte, ale také vymyslet si téma vlastní a my Vám rádi najdeme vhodného školitele. Kontakt: doc. Petr Kodyš  http://ipnp.cz/kodys/index_cz.html.