Mezinárodní soutěž Regeneron ISEF začíná

Soutěž Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) je organizována společností Society for Science and Public za významné podpory společnosti Regeneron. Regeneron ISEF je nepochybně nejprestižnější celosvětovou soutěží vědeckých projektů žáků do 20 let. Letos bylo vyhlášeno 21 oborů od přírodovědných přes technické po humanitní. Letošní ročník se koná v Atlantě ve státu Georgia od 7.–13. května ve dvou variantách. Část studentů se účastní virtuálně a část prezenční formou.

Barvy České republiky budou hájit tři studenti, kteří soutěží virtuálně v oborech fyzika a chemie. V oboru fyzika nás reprezentuje Petr Kahan z Gymnázia Dr. Antona Randy z Jablonce n. Nisou s prací „Příprava a charakterizace spinově polarizovaných hrotů pro tunelovací mikroskopii“ (video SOČ zde), v oboru chemie máme dva zástupce, Veroniku Martinkovou z Gymnázia Fr. Palackého z Valašského Meziříčí s prací „Přesmyky methansulfonátů N-aryl hydroxamových kyselin“ (video SOČ zde), a Pavla Karáska z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše v Brně, který soutěží s prací „Cílené strukturování křemenných povrchů-silný nástroj naznačující nové možnosti existujících separačních metod“ (video SOČ zde).

Konkurence v jednotlivých oborech je vysoká, v každém z oborů je prezentováno cca 80 projektů. Našim studentům přejeme hodně úspěchů při obhajob