Konzultační střediska

Pokud potřebujete pomoct se svou prací SOČ, můžete využít služeb některého z konzultačních středisek. Konzultanti jednotlivých konzultačních středisek poskytují konzultace, vypisují témata prací, zajišťují přístup do laboratoří. Konzultace nejsou určeny pouze žákům a učitelům z měst, ve kterých střediska vznikla. Konzultovat je možné prostřednictvím e-mailu a Skype.

S odbornými dotazy se obraťte přímo na jednotlivé školitele e-mailem. V případě dalších organizačních dotazů se obraťte na NIDV (fatkova@nidv.cz).

Zahraniční aktivity

NIDV Praha
Ing. Miroslava Fatková, Ing. Jana Ševcová
fatkova@nidv.cz, sevcova@nidv.cz

Fyzika

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
RNDr. Jan Šlégr, Ph.D.
jan.slegr@uhk.cz

Biologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
RNDr. Petr Veselý, Ph.D.
petr-vesely@seznam.cz

Politologie

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.
jan.nemec@vse.cz