Informace pro soutěžící k 42. celostátní přehlídce SOČ

Informace k připravované 42. celostátní přehlídce SOČ jsou uvedené v příloze a rovněž ve videu na https://youtu.be/Q1ONCu0dJf0