Historie soutěže SOČ

Předchůdcem soutěže Středoškolská odborná činnost byla přírodovědecká a ekologická soutěž Natura Semper Viva a odborně tematické technické konference – přehlídky. Tyto soutěže (a některé další) probíhaly na středních školách v celém Československu již v sedmdesátých letech.

V roce 1978 byly tyto soutěže sloučeny do nově vzniklé federální soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Od samého začátku měla SOČ charakter odborných přehlídek, které umožňují středoškolákům setkávání a diskuzi na odborném fóru.

SOČ v průběhu let prošla vývojem týkajícím se počtu soutěžních oborů i počtu prací. Například největšího rozsahu dosáhla SOČ ve školním roce 1988/1989, kdy se soutěžilo ve 22 oborech, v každém z nich bylo 24 prací. Od školního roku 1990/91 se vyhlašovatelem SOČ stala národní ministerstva školství ČR a SR. Organizací SOČ v ČR a v SR byly pověřeny ústřední domy dětí a mládeže v Praze a v Bratislavě. Po rozdělení Československa na samostatné státy Českou republiku a Slovenskou republiku se SOČ od školního roku 1993/94 rozdělila na dvě samostatné národní soutěže. V současnosti je v České republice vyhlašovatelem SOČ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zodpovědným pracovištěm, garantem je Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). V rámci NPI ČR zajišťuje aktivity SOČ oddělení mládeže a podpory nadání.

Po celou dobu své existence je SOČ odbornou tvůrčí aktivitou, která má účel u žáků všech oborových zaměření a úrovní středního vzdělávání podporovat řešení vlastních témat, zpracování odborných prací a umožňovat jejich veřejnou prezentaci formou soutěžních přehlídek. V posledních letech probíhá soutěž v 18 soutěžních oborech.

Pro potřeby řízení a organizace soutěže jsou MŠMT vydána pravidla, k základním patří Organizační řád Středoškolské odborné činnosti. Řídícím orgánem SOČ je Ústřední komise SOČ. V souladu s platnými pravidly se soutěž uskutečňuje formou školních, okresních, krajských a celostátní přehlídky SOČ. Konání školních, okresních a krajských přehlídek řídí kraje, resp. kraji pověřené organizace. K řízení soutěže v krajích a okresech jsou zřizovány příslušné komise SOČ. Podrobnosti zjistíte v sekci Organizační struktura SOČ.

Soutěž vrcholí celostátní přehlídkou SOČ uskutečňovanou v daném školním roce obvykle v polovině měsíce června.

Stručný přehled všech ročníků Celostátních přehlídek SOČ

1. ročník: 1978/79 Nový Jičín
2. ročník: 1979/80 Banská Bystrica
3. ročník: 1980/81 Znojmo
4. ročník: 1981/82 Trenčín
5. ročník: 1982/83 Kroměříž
6. ročník: 1983/84 Nitra
7. ročník: 1984/85 Olomouc
8. ročník: 1985/86 Žilina
9. ročník: 1986/87 Ústí nad Labem
10. ročník: 1987/88 Prešov
11. ročník: 1988/89 Zlín
12. ročník: 1989/90 Stará Turá
13. ročník: 1990/91 Pardubice
14. ročník: 1991/92 Tvrdošín
15. ročník: 1992/93 Jihlava
16. ročník: 1993/94 Břeclav
17. ročník: 1994/95 Lipník nad Bečvou
18. ročník: 1995/96 Plzeň
19. ročník: 1996/97 Hradec Králové
20. ročník: 1997/98 Boskovice
21. ročník: 1998/99 Sokolov
22. ročník: 1999/2000 Rožnov p. Radhoštěm
23. ročník: 2000/01 Brno
24. ročník: 2001/02 Holešov
25. ročník: 2002/03 Kadaň
26. ročník: 2003/04 Tábor
27. ročník: 2004/05 Opava
28. ročník: 2005/06 Karlovy Vary
29. ročník: 2006/07 Prostějov
30. ročník: 2007/08 Varnsdorf
31. ročník: 2008/09 Dvůr Králové nad Labem
32. ročník: 2009/10 Chrudim
33. ročník: 2010/11 Sezimovo Ústí
34. ročník: 2011/12 Kutná Hora
35. ročník: 2012/13 Brno
36. ročník: 2013/14 Plzeň
37. ročník: 2014/15 Praha
38. ročník: 2015/16 Hradec Králové
39. ročník: 2016/17 Boskovice
40. ročník: 2017/18 Olomouc
41. ročník: 2018/19 Opava
42. ročník: 2019/20 online
43. ročník: 2020/21 online + Praha (hybridně)
44. ročník: 2021/22 Kutná Hora
45. ročník: 2022/23 Plzeň
46. ročník: 2023/24 Pardubice
47. ročník: 2024/25 Teplice