Čeští středoškoláci se účastní nejprestižnější celosvětové vědecké soutěže žáků do 20 let Intel ISEF

Od 12. do 17. května 2019 se ve Phoenixu,  Arizona, USA, koná jubilejní 70. ročník celosvětové soutěže středoškolských vědeckých projektů Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair). Z České republiky se do Phoenixu chystají hned dvě delegace. Jedna je složena z úspěšných finalistů celostátní přehlídky SOČ, která se konala v červnu 2018 v Olomouci, druhá je vysílána za soutěž Amavet.

Soutěž Intel ISEF je organizována společností Society for Science and Public za významné podpory společnosti Intel. Zahrnuje 15 oborů od přírodovědných přes technické po humanitní. Účastní se jí více než 1700 studentů z téměř 70 zemí světa. Intel ISEF je nepochybně nejprestižnější celosvětovou soutěží vědeckých projektů žáků do 20 let. Účastníci procházejí sítem 400 národních a regionálních soutěží, do kterých se každoročně přihlašuje více než sedm milionů středoškoláků z celého světa. Projekty posuzuje téměř 1200 špičkových vědců včetně několika nositelů Nobelových cen. V jednotlivých oborech soutěží přibližně 80 projektů. Konkurence je tedy obrovská a samotná účast v soutěži je hodnocena jako úspěch.

Česká republika se soutěže účastní od roku1999, kdy byl osloven garant soutěže Středoškolská odborná činnost s nabídkou vybrat soutěžící a vyjet na Intel ISEF do USA.

Výběr účastníků je poměrně náročný. Z celkem 300 autorů odborných prací celostátní přehlídky je cca 20 navrženo na účast v zahraničních soutěžích. Nejedná se jen o Intel ISEF, ale i o další badatelské soutěže v Číně a v Evropě. O tom, kdo a kam pojede, rozhoduje komise odborníků na samostatné schůzce, na které již studenti představují své práce před postery. Členy komise jsou i bývalí úspěšní účastníci mezinárodních soutěží, kteří se v rámci spolku Alumni věnují rovněž přípravě žáků na zahraniční soutěže. Předávají vlastní zkušenosti, upozorňují na případná úskalí, ale i na další příležitosti. Více informací o soutěži je uvedeno na stránkách organizátora na www.societyforscience.org.

Česká delegace SOČ je složena ze tří autorů odborných prací z oborů chemie, geologické vědy a zdravotnictví.

  1. Jméno a příjmení: Tereza Gistrová

Škola: Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364

Název práce v ČJ: Optimalizace syntézy a biologické vlastnosti inhibitorů reverzní transkriptázy HIV-1

Název práce v AJ: Synthesis of HIV-1 reverse transcriptase inhibitors

  1. Jméno a příjmení studenta: Vojěch Hýbl

Škola: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Název práce v ČJ: Stanovení izotopů olova v loukoťových kolečkách z mladší doby železné a porovnání získaných dat pomocí kvadrupólu ICP-MS a multikolektoru MC-ICP-MS, metodický přístup

Název práce v AJ: What can lead tell us about Celtic life? Tracing the origin of lead in Celtic artefacts usisg Mass Spectrometr

  1. Jméno a příjmení studenta: Alexandr Zarivnij

Škola: Církevní gymnázium německého řádu

Název práce v ČJ: Inhibice glutamátové excitotoxicity v glaukomu lipozomy

Název práce v AJ: Inhibition of glutamate excitotoxicity in glaucoma by liposomes